Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Dofinansowanie udziału w targach

Od 1.09.2021 r. do 1.06.2023 r. możliwe jest udzielenie dofinansowania do uczestnictwa w wydarzeniach targowych odbywających się na terenie kraju.

Dofinansowanie przewidziane jest dla przedsiębiorstw społecznych z województwa małopolskiego wpisanych na listę zweryfikowanych PS prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji  całości lub części kosztów:

  • najmu stoiska targowego
  • zakwaterowania
  • transportu
  • wyżywienia
  • innych kosztów związanych z uczestnictwem

w miarę dostępności środków, do kwoty 2000,00 zł.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA

Przedsiębiorstwo społeczne zainteresowane dofinansowaniem powinno:

1. Zapoznać się z Regulaminem dofinansowania uczestnictwa w wydarzeniach targowych.

2. Złożyć Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w wydarzeniach targowych – Załącznik nr 1 do Regulaminu, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz kserokopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

3. Zapoznać się z Kryteriami wyboru przedsiębiorstwa społecznego – Załącznik nr 5 do Regulaminu.

4. Wysłać dokumenty na adres siedziby ROPS w Krakowie.

5. Zaczekać na decyzję, o której poinformuje  ROPS i, jeśli będzie pozytywna, podpisać Umowę o dofinansowanie uczestnictwa  w wydarzeniach targowych – Załącznik nr 4 do Regulaminu (Wraz z umową PS otrzymuje Zaświadczenie o pomocy de minimis – Załącznik nr 1 do Umowy). Niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację z udziału!

6. Wziąć udział w wydarzeniu targowym. Pamiętać o informowaniu, że udział został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu RPO WM na lata 2014-2020.

6. W terminie 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia złożyć do ROPS Sprawozdanie merytoryczne z uczestnictwa, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

7. Po udziale w wydarzeniu targowym przedstawić dowód rejestracji i dokonania opłaty za udział oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki i oczekiwać na refundację środków w terminie 10 dni roboczych, do kwoty 2000,00 zł.

 

Udział w wydarzeniach targowych umożliwia przedsiębiorcom sprzedaż swoich produktów i usług, promocję własnej działalności i nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Szczegółowych informacji udziela Maria Kucińska - mkucinska@rops.krakow.pl

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się