Ekonomia Społeczna w Małopolsce

System wsparcia ES w Małopolsce

System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, tak jak i w pozostałych województwach, stanowią akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES), Samorząd Województwa Małopolskiego (dysponent środków finansowych na realizację projektów OWES) oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który jako jednostka organizacyjna samorządu województwa jest odpowiedzialny za koordynację działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie.

W Małopolsce funkcję ośrodków wsparcia pełnią dwa konsorcja zwane Małopolskimi Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej

Logo nr 1 Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej        oraz   Logo nr 2 Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aby zapewnić obywatelom i organizacjom łatwy dostęp do usług wsparcia, w tym pomoc w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, funkcjonuje 5 punktów wsparcia, po jednym w każdym subregionie. Prezentuje to poniższy schemat:

 

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy wejść w zakładkę Znajdż ofertę dla siebie, wpisać kod miejsca zamieszkania, a strona pokieruje zainteresowanego do odpowiedniej organizacji
lub skorzystać z  pomarańczowej strzałki +   (po prawej stronie) aby bezpośrednio przenieść się na stronę wybranego subregionu.

Ośrodki wsparcia gwarantują trzy typy usług.
Różnią się  one w szczegółach w zależności od OWES, standardem jest jednak następujący zakres:

 •  Usługi animacji lokalnej:
  • Szkolenia dla liderów inicjatyw społecznych,
  • Spotkania animacyjne,
  • Wizyty stażowe,
  • Wizyty studyjne,
  • Konsultacje i doradztwo.
 • Usługi rozwoju ekonomii społecznej:
  • Wsparcie finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie aktualnej stawki  jednostkowej (ok. 20 tys. zł) na utworzenie jednego miejsca pracy,
  • Wsparcie pomostowe finansowe w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedno utworzone miejsce pracy,
  • Granty w wysokości 10 tys. zł na ekonomizacje działalności istniejących podmiotów ekonomii społecznej (testowanie lub rozwój działalności odpłatnej lub gospodarczej).
 • Wsparcie finansowe zawsze poprzedzone jest:
  • Opracowaniem diagnozy potrzeb (np. Indywidualnego Planu Wsparcia dla uczestników),
  • Wsparciem szkoleniowym,
  • Wsparciem doradczym (biznesowym, specjalistycznym),
  • Opieką doradcy kluczowego (opracowanie dokumentów statutowych, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjna w znalezieniu lokalu, pracowników, itp.)
  • Pomocą w opracowaniu biznesplanu/wniosku.
 • Dodatkowo, organizacje/grupy przygotowujące się do utworzenia lub rozszerzenia działalności PS mogą skorzystać z:
  • Wsparcia coachingowego i mentoringu,
  • Szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych potrzeb.

 

 • Usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych:
  • Doradztwo i szkolenia (dotyczące np. kwestii formalno-prawnych, finansowych, organizacyjnych,   strategicznych, promocji, nowych technologii, pozyskiwania środków na bieżącą działalność, itp.)
  • Coaching/mentoring pomagający w określaniu i realizacji celów.
  • Opracowanie strategii marketingowej i/lub narzędzi marketingowych (m.in. stron internetowych).
  • Opracowanie strategii rozwoju
  • Specjalistyczne doradztwo księgowe (m. in. rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne, rozliczanie projektów dofinansowanych ze źródeł prywatnych i publicznych, rozliczenia związane z działalnością gospodarczą, z działalnością odpłatną, nieodpłatną, z otrzymywaniem darowizn),
  • Specjalistyczne doradztwo z zakresu marketingu  i komunikacji
  •  Specjalistyczne doradztwo prawne
  •  Udział w wizytach studyjnych.
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się