Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Monitoring jednostek reintegracyjnych

Badanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, do których zaliczamy centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz zakłady aktywności zawodowej, realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach cyklicznego monitoringu małopolskiego sektora ekonomii społecznej od 2017 r. Ze względu na redefiniowanie w 2019 r. przez nowelizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej grupy podmiotów ekonomii społecznej i wprowadzenie doń kategorii podmiotów ekonomii solidarnej, mając na uwadze spójność koncepcji badawczej z ramami programowymi funkcjonowania sektora ekonomii społecznej, zdecydowano o objęciu tym badaniem również zakładów pracy chronionej oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych.

Celem ogólnym badań jest zapewnienie empirycznych danych dla diagnozy kondycji podmiotów ekonomii solidarnej z wyłączeniem spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, w obszarach działalności statutowej (społecznej), ekonomicznej, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy z otoczeniem, w tym z samorządem lokalnym. Cele szczegółowe monotoringu jednostek reintegracyjnych to: 

·      diagnoza barier rozwojowych i potrzeb w zakresie prowadzenia działalności statutowej;

·      diagnoza barier rozwojowych i potrzeb w zakresie współpracy z partnerami lokalnymi;

·      diagnoza stanu działalności ekonomicznej i jej barier rozwojowych.

Zamieszczone poniżej raporty kierowane są do szerokiego grona obiorców, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej, w tym w szczególności do środowiska podmiotów ekonomii społecznej oraz podmiotów odpowiedzialnych za planowanie i realizację wsparcia dla sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom podmiotów ekonomii społecznej, którzy biorą udział w badaniu przyczyniając  się do budowania rzetelnego obrazu małopolskiego sektora ekonomii społecznej.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się