Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O Projekcie

 
 

Projekt został zakończony 30 czerwca 2023 r.Projekt "Podniesienie kompetencji kadr OWES" jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
 • Działanie nr : „Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej,”
 • Nr  naboru: POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19
 • Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Całkowita wartość projektu: : 994 375,00 PLN
 • Wartość dofinansowania z UE: : 845 218,75 PLN
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie.


Lider:
• Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Partnerzy:
• Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Okres realizacji projektu:
od: 01.07.2020 do: 31.12.2022 

Cel:
Podniesienie kompetencji pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z obszaru województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr OWES z 3 województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
 • opracowanie programu oraz harmonogramu szkoleń i doradztwa dla całego projektu;
 • organizacja 15 modułów szkoleniowych (tematyka zostanie opracowana w oparciu o diagnozę potrzeb);
 • zindywidualizowane spotkania doradcze (250 h);
 • analiza efektów kształcenia wśród wszystkich uczestników projektu;
 • organizacja 5 branżowych spotkań makroregionalnych dla OWES z 3 województw;
 • organizacja ogólnopolskiego spotkania kierowników OWES z 5 makroregionów.

 


 

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się