Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O projekcieRESPONDET

(REgional Social economy POlicies for sustaiNable community-Driven Environmental Transition - Regionalne działania ekonomii społecznej dla zrównoważonego opartego na wspólnotach procesu transformacji)

Program: Single Market Programme (SMP Programme)

Koordynator: Departament ds. Przedsiębiorczości i Wiedzy – Rząd Katalonii (Department d’Empresa I Coneixement – Generalitat de Catalonia)

Partnerzy:

 1. Konfederacja Kooperatyw Katalonii (Hiszpania) - Confederation of Cooperatives of Catalonia
 2. Europejska Sieć Miast i Regionów dla Ekonomii Społecznej (REVES) - European Network of Cities and Regions for the Social Economy
 3. Rząd Walonii Ekonomia, Zatrudnienie, Badania - Dyrekcja ds. ekonomii społecznej (Belgia) - Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Rechcerche – Direction de l’economie sociale
 4. Federacja organizacji reprezentujących ekonomię społeczną (ConcertES) (Belgia) - Concertation des organisations representatives de l’economie sociale
 5. Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 6. Miasto Turyn (IT) - City of Turin
 7. Izba Handlowa w Turynie (IT) - Torino Chamber of Commerce

Czas trwania: 18 miesięcy (1 maja 2022 r. - 31 października 2023 r.)

Cel: rozwój lokalnych i regionalnych działań wzmacniających zarządzanie zasobami przez społeczności oparte na ekonomii społecznej jako głównych elementów społecznego, zrównoważonego rozwoju procesu zielonej transformacji.

Projekt będzie się skupiał w szczególności na promocji wspólnotowych inicjatyw energetycznych, tj. kooperatywy czy klastry, a także na promocji zaangażowania wspólnot opartych na ekonomii społecznej w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Główne działania w projekcie:

 1. Przygotowanie i organizacja 4 misji transnarodowych (Katalonia, Walonia, Małopolska, Turyn).
 2. Rozwój lokalnych/regionalnych planów działań.
 3. Rozwój rekomendacji dla lokalnych, krajowych i europejskich decydentów.
 4. Rozpowszechnianie.

Główne produkty:

 1. 16 krótkich opracowań opisujących stan wdrożenia odpowiednich polityk na danym terytorium.
 2. 4 raporty dotyczące misji transnarodowych.
 3. 4 Lokalne plany działania.
 4. Finalny dokument zawierający główne rekomendacje.
 5. Europejski webinar/policy lab/podkasty i publikacja podsumowująca.

4 priorytety projektu:

 1. Promowanie roli ekonomii społecznej w tworzeniu wspólnotowych inicjatyw energetycznych.
 2. Wzmacnianie potencjału ekonomii społecznej jako głównego gracza w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
 3. Wzmacnianie zdolności ekonomii społecznej, lokalnych społeczności oraz samorządów dotyczących zarządzania zasobami przez społeczności oparte na ekonomii społecznej (włączając w to wykorzystanie cyfrowych narzędzi wspierających).
 4. Stymulowanie współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, a także pomiędzy ekonomią społeczną i jej partnerami.

Krótkookresowe efekty:

 • wzmocnienie dostępu PES, lokalnych społeczności i decydentów do wiedzy i know-how dotyczących nowych modeli i mechanizmów:
 • dla tworzenia wspólnot energetycznych opartych na ekonomii społecznej
 • wzmacnianie roli ekonomii społecznej w promowaniu rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorach niszowych
 • wzmacnianie zdolności decydentów i lokalnych samorządów w zakresie rozwoju i wdrażania odpowiednich strategii i polityk
 • wzmacnianie wiedzy i know-how nt. poszukiwania nowych form współpracy PES ze szczególnym naciskiem na zieloną i cyfrową transformację
 • prace nad nowymi politykami i promowanie roli ekonomii społecznej w procesie zielonej i cyfrowej transformacji
 • dostęp do nowych metodologii wzmacniających zdolności managerów i pracowników PES
 • skupienie lokalnych/regionalnych PES wokół Planu Działań i jego wdrożenie
 • wzmacnianie współpracy różnych interesariuszy
 • zwiększenie widoczności ekonomii społecznej jako kluczowego gracza w procesie transformacji
 • zintensyfikowanie wymiany doświadczeń i współpracy

Średniookresowe efekty:

 • zmiana strategii i polityk
 • tworzenie i/lub wzmacnianie regionalnych ekosystemów umożliwiających ekonomii społecznej pełnienie roli głównego gracza w procesie transformacji
 • tworzenie nowych regionalnych i europejskich partnerstw i związków

Długookresowe efekty:

 • stymulowanie zielonej, społecznej  i cyfrowej transformacji na poziomie lokalnym
 • wzmocnienie zdolności lokalnych społeczności do wdrażania i czerpania korzyści z procesu transformacji
 • promowanie zrównoważonego modelu biznesowego opartego na ekonomii społecznej
 • efektywne wykorzystanie zasobów w celu przejścia do czystej gospodarki o obiegu zamkniętym

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się