Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Grupy docelowe

 

Projekt „Podnoszenie kompetencji kadr OWES” adresowany jest do pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) posiadających akredytację na obszarze województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Akredytację posiada tam obecnie 13 konsorcjów tworzonych przez 40 organizacji (według stanu na dzień 24.07.2020 r.).

OWES to wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo jednostki podmiotów lub partnerstwo podmiotów, realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej, nie działające dla osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na działania OWES. W znacznym stopniu ich zadania realizowane są w ramach projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych.

 

KADRA OWES

Kluczową kadrę OWES stanowią osoby, których obowiązki zostały szczegółowo opisane w dokumencie pn. "Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej" opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do głównych stanowisk w OWES należą:

  • koordynator merytoryczny - m.in. planuje działania i organizuje pracę OWES, kieruje jego kadrą, odpowiada za jakość świadczonych usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, a także reprezentuje OWES w kontaktach na zewnątrz,
  • animator - m.in. diagnozuje potencjał lokalnego środowiska, realizuje działania edukacyjne, zachęca nowe podmioty czy osoby do angażowania się w różne formy działalności PES, wyszukuje i wspiera liderów lokalnych, współpracuje z samorządem lokalnym,
  • kluczowy doradca - m.in. realizuje indywidualną ścieżkę wsparcia dla danego klienta, pomaga w tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego przez osoby fizyczne lub prawne oraz w tworzeniu i wspieraniu funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych,
  • doradca biznesowy- przypisany do każdego podmiotu ekonomii społecznej powstałego dzięki wsparciu OWES, m.in. odpowiada za ocenę jego sytuacji i wsparcie w zakresie tworzenia planu rozwoju oraz organizacji wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
  • doradca ds. procesu reintegracyjnego - który wspiera osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym realizując działania motywacyjne, związane z wyznaczeniem ścieżki rozwoju zawodowego i budowania kompetencji społecznych, a także istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego kwestii budowania zespołu i  rozwiązywania konfliktów,
  • doradca ds. zamówień publicznychw którego zakresie leży pomoc w wyszukiwaniu oraz opracowywaniu i składaniu ofert w odpowiedzi na zamówienia publiczne, a także doradztwo z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych zamówień.
     

UCZESTNICY PROJEKTU

Do objęcia wsparciem w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji kadr OWES" planowanych jest 105 pracowników, którzy chcą podnieść swoją wiedzę w obszarze zmieniających się uwarunkowań dotyczących np. różnego rodzaju wytycznych, prawnych oraz społeczno-gospodarczych.

Szczegółowi adresaci wsparcia zostaną określeni na etapie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych, o której więcej w zakładce „Badanie potrzeb szkoleniowych”. Oferta projektu adresowana będzie przede wszystkim do: animatorów, doradców biznesowych, doradców ds. procesu reintegracyjnego, doradców ds. uspołeczniania zadań publicznych i zamówień publicznych.

Wezmą oni udział w tematycznych modułach szkoleniowych, spotkaniach sieciujących OWES, a także będą mogli skorzystać z grupowych sesji doradczych dostosowanych do potrzeb danego OWES.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się