Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej (głównie fundacje i stowarzyszenia)  

Dane GUS, stan na 31.12.2018 r.

 

 • W Polsce na koniec 2018 roku było zarejestrowanych 88,1 tys. organizacji pozarządowych, zaś w Małopolsce 8,7 tys. co stanowi 9,8% wszystkich krajowych organizacji
 • Do kategorii podmiotów ekonomii podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce zostało zaliczonych 8,6 tys. organizacji (co stanowi 9,9% w skali kraju).
 • W tej grupie 0,7 tys. stanowiły organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (co stanowi 7% w skali kraju).
 • Największa część PES znajduje się w Krakowie – 2,6 tys. organizacji co stanowi ok. 30% małopolskich podmiotów ekonomii społecznej.

 

Zatrudnienie w małopolskich podmiotach ekonomii społecznej:
 • 1,5 tys.  podmiotów zatrudnia płatny personel na umowę o pracę (17,7% małopolskich organizacji), kolejne 2,6 tys. na umowy cywilno – prawne (30,4% z ogółu małopolskich organizacji).
 • 11,1% wszystkich podmiotów zatrudnia od 1-5 pracowników na umowę o pracę
 • 4,2%  wszystkich podmiotów zatrudnia od 6-19 pracowników na umowę o pracę
 • 2,5 % wszystkich podmiotów zatrudnia 20 lub więcej pracowników na umowę o pracę
 • 1,9% zatrudnia minimum 1 osobę niepełnosprawną.

Ogółem osoby zatrudnione na umowę o pracę na dzień 31.12.2018 r. w sektorze ekonomii społecznej w Małopolsce stanowiły 18,5 tys., w tym:

 • 3,6 % z ogółu zatrudnionych stanowiły osoby niepełnosprawne (ok. 700 osób)
 • W sektorze pracują głównie kobiety  - stanowią 74,6% etatowych pracowników.
 • Średnia liczba etatów przypadająca na organizację zatrudniającą na podstawie  stosunku pracy w 2018 r. wynosiła 9 osób, mediana 3.
 • Ogółem osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne na dzień 31.12.2018 r. w sektorze stanowiły 38,2 tys., w tym:
 • dla 3,4 tys. osób to zatrudnienie było głównym źródłem pracy.

Rodzaje prowadzonej działalności ekonomicznej:
 • 5,8 tys. organizacji (66,7%) prowadzi tylko działalność nieodpłatną statutową
 • 2,1 tys.  organizacji (24,3%) prowadzi odpłatną działalność statutową
 • 0,5 tys. organizacji (5,6%) prowadzi tylko działalność gospodarczą (bez odpłatnej)
 • 0,3 tys. organizacji (3,4%) prowadzi działalność gospodarczą i odpłatną statutową

Główne dziedziny działalności:
 • Sport, turystyka, rekreacja  - 2,5 tys. (28,9%)
 • Ratownictwo – 1,3 tys. (15,3 %)
 • Pomoc społeczna – 0,7 tys. (8,1%)
 • Kultura, sztuka, tradycja - 1,1 tys. (12,6%)
 • Edukacja, wychowanie, badania – 1,1 tys.  (12,5%)
 • Ochrona zdrowia – 0,3 tys. (3,5%)
 • Rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym – 0,3 tys. (3,2%)
   

Więcej informacji nt. działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w Małopolsce w 2018 r. dostępnych jest pod linkiem:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/dzialalnosc-stowarzyszen-i-podobnych-organizacji-spolecznych-fundacji-spolecznych-podmiotow-wyznaniowych-oraz-samorzadu-gospodarczego-i-zawodowego-w-2018-r-wyniki-wstepne,3,8.html

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się