Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O programie

PROGRAM MENTORINGU DLA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”

Mentorzy to ludzie, którzy poprzez własną pracę i działanie pomagają innym wykorzystać ich własny potencjał - Definicja G.F. Shea

IDEA PROGRAMU

Program opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zakłada wolontaryjne świadczenie usług mentoringu małopolskim przedsiębiorstwom społecznym (PS) przez pracowników najprężniej działających w województwie małopolskim firm. Celem Programu „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych” jest rozwój kompetencji Pracowników przedsiębiorstw społecznych, w oparciu o przekazaną wiedzę i dzielenie się doświadczeniem przez przedstawicieli przedsiębiorców, przy jednoczesnym budowaniu partnerskiej relacji.

Mentor to pracownik/manager firmy posiadający doświadczenie w działalności gospodarczej oraz określone kompetencje w danej dziedzinie, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, sugeruje pewne rozwiązania, daje informacje zwrotne, dostarcza tzw. “konstruktywnych wyzwań”. Mentor nie wykonuje jednak zadań za swego mentorowanego. Mentorowany to przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego korzystający ze wsparcia Mentora.

Najprężniej działające firmy z regionu, reprezentujące różnorodne branże są zaproszone do udziału w Programie Mentoringu dla małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Są to głównie przedsiębiorstwa mające doświadczenie w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), których pracownicy chętnie włączają się w działania społeczne i wolontariackie.

REKRUTACJA

Rekrutacja Mentorów prowadzona jest w sposób ciągły. ROPS nie rzadziej niż raz w miesiącu przekazuje przedsiębiorstwom społecznym informację o aktualnie dostępnych Mentorach, do których w drodze naboru mogą się zgłaszać zainteresowani przedstawiciele PS.

Kandydaci na Mentorów i Mentorowanych powinni zapoznać się z Regulaminem programu "mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych" dostępnym do pobrania poniżej.

Mentor powinien:

  • Posiadać doświadczenie zawodowe i chęć podzielenia się wiedzą z Pracownikiem przedsiębiorstwa społecznego,
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie.

Mentorowany powinien:

  • Być Pracownikiem przedsiębiorstwa społecznego zainteresowanym udziałem w Programie, dyspozycyjnym i zmotywowanym do działania na rzecz własnego rozwoju,
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie.

Szczegółowe informacje nt. aktualnych naborów wraz z formularzami złoszeniowym znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

PROMOCJA I EWALUACJA PROGRAMU

W trakcie Programu Mentoringu będzie miała miejsce stała promocja w mediach społecznościowych, na stronach internetowych i w miarę możliwości promocja w mediach lokalnych.

Po zakończeniu realizacji Programu nastąpi jego ewaluacja – określenie głównych korzyści z uczestnictwa w programie (dla obydwu stron), identyfikacja ewentualnych słabych stron programu celem wyeliminowania  problemów/barier współpracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

- nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami;

- możliwość zdobycia doświadczenia w mentoringu;

- wsparcie działań w obszarze CSR, w tym organizacja wolontariatu pracowniczego;

- promocja firmy w środowisku ekonomii społecznej i biznesu tradycyjnego;

- możliwość udziału w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 w kategorii „Biznes przyjazny ekonomii społecznej” na najlepszą inicjatywę wspierającą biznes społeczny;

- szansa na znalezienie podwykonawców usług oraz partnerów współpracy biznesowej i w ramach CSR.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się