Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O programie

PROGRAM MENTORINGU DLA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH – „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych”

Mentorzy to ludzie, którzy poprzez własną pracę i działanie pomagają innym wykorzystać ich własny potencjał - Definicja G.F. Shea

IDEA PROGRAMU

Program opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zakłada wolontaryjne świadczenie usług mentoringu małopolskim przedsiębiorstwom społecznym (PS) przez pracowników najprężniej działających w województwie małopolskim firm. Celem Programu „mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych” jest rozwój kompetencji Pracowników PS i Zakładów Aktywności Zawodowej, w oparciu o przekazaną wiedzę i dzielenie się doświadczeniem przez przedstawicieli przedsiębiorców, przy jednoczesnym budowaniu partnerskiej relacji.

Mentor to pracownik/manager firmy posiadający doświadczenie w działalności gospodarczej oraz określone kompetencje w danej dziedzinie, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, sugeruje pewne rozwiązania, daje informacje zwrotne, dostarcza tzw. “konstruktywnych wyzwań”. Mentor nie wykonuje jednak zadań za swego mentorowanego. Mentorowany to przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego lub Zakładu Aktywności Zawodowej korzystający ze wsparcia Mentora.

Najprężniej działające firmy z regionu, reprezentujące różnorodne branże są zaproszone do udziału w Programie Mentoringu dla małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Są to głównie przedsiębiorstwa mające doświadczenie w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), których pracownicy chętnie włączają się w działania społeczne i wolontariackie.

REKRUTACJA

Rekrutacja Mentorów prowadzona jest w sposób ciągły. ROPS nie rzadziej niż raz w miesiącu przekazuje informację o aktualnie dostępnych Mentorach, do których w drodze naboru mogą się zgłaszać zainteresowani przedstawiciele PS i ZAZ.

Kandydaci na Mentorów i Mentorowanych powinni zapoznać się z Zasadami programu "mentorES-biznesowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych" dostępnymi także do pobrania poniżej.

Mentor powinien:

  • Posiadać doświadczenie zawodowe i chęć podzielenia się wiedzą z Pracownikiem PS lub ZAZ,
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie.

Mentorowany powinien:

  • Być Pracownikiem przedsiębiorstwa społecznego lub Zakładu Aktywności Zawodowej zainteresowanym udziałem w Programie, dyspozycyjnym i zmotywowanym do działania na rzecz własnego rozwoju,
  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie.

Szczegółowe informacje nt. aktualnych naborów wraz z formularzami złoszeniowym znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

PROMOCJA I EWALUACJA PROGRAMU

W trakcie Programu Mentoringu będzie miała miejsce stała promocja w mediach społecznościowych, na stronach internetowych i w miarę możliwości promocja w mediach lokalnych.

Po zakończeniu realizacji Programu nastąpi jego ewaluacja – określenie głównych korzyści z uczestnictwa w programie (dla obydwu stron), identyfikacja ewentualnych słabych stron programu celem wyeliminowania  problemów/barier współpracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

- nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami;

- możliwość zdobycia doświadczenia w mentoringu;

- wsparcie działań w obszarze CSR, w tym organizacja wolontariatu pracowniczego;

- promocja firmy w środowisku ekonomii społecznej i biznesu tradycyjnego;

- możliwość udziału w konkursie Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2024 w kategorii „Biznes przyjazny ekonomii społecznej” na najlepszą inicjatywę wspierającą biznes społeczny;

- szansa na znalezienie podwykonawców usług oraz partnerów współpracy biznesowej i w ramach CSR.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się