Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego realizującą m.in. zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, w tym koordynacji ekonomii społecznej.

ROPS gromadzi doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej od 2004 roku, kiedy to został liderem Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” w ramach tematu D Inicjatywy Wspólnotowej Equal (Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy). Projekt ten pozwolił na wprowadzenie tematyki ekonomii społecznej na grunt polityki regionalnej, czego efektem było włączenie zapisów dotyczących wsparcia przedsiębiorczości społecznej do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

W roku 2008 rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”.  ROPS pełniąc funkcję Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) przyczynił się do powstania 295 miejsc pracy w ponad 40 spółdzielniach socjalnych.

W Małopolsce stworzony został system wsparcia OWES zakładający kompleksowość i komplementarność udzielanego wsparcia (objęcie projektami wszystkich subregionów województwa, zapewnienie mieszkańcom dostępu do wszystkich usług ekonomii społecznej w każdym subregionie). Model ten został w roku 2010 zaadaptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do wdrażania w całym kraju.

Od 2015 roku ROPS realizuje projekt pozakonkursowy „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Działania 9.3 RPO WM. Szczególny nacisk w projekcie położony został na stworzenie platformy współpracy różnych kategorii podmiotów ekonomii społecznej zmierzających do realizacji wspólnych przedsięwzięć (tworzenie grup przedsiębiorstw społecznych, podmiotów es o charakterze reintegracyjnym). Rozwijana jest współpraca z lokalnymi gminami i powiatami na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju ekonomii społecznej poprzez zaangażowanie samorządu w uspołecznianie zadań publicznych. 

Działania podejmowane przez ROPS w zakresie ekonomii społecznej były wielokrotnie nagradzane np. przez Ministra Gospodarki w krajowym finale konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2012” w kategorii „przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne” , wyróżnieniem REVES za funkcjonowanie Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz stworzenie systemu wsparcia ekonomii społecznej, a także nagrodą główną w konkursie Komisji Europejskiej RegioStars 2016 w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu.


W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKI OŚRODEK KOORDYNACJI EKONOMII SPOŁECZNEJ REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

Schemat głównych działań Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się