Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Skład osobowy MKRES

Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego numer 45/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., w skład Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-26 wchodzą następujące osoby, pełniące funkcję Członków Komitetu:

1. Z ramienia Marszałka Województwa Małopolskiego:
1) Sylwia Bednarczyk-Mikuli – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie,
2) Radosław Grochal – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
3) Stanisław Gurba – Wiceprezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu”,
4) Karolina Ledzińska – Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”,
5) Magdalena Łasak-Strutyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
6) Agata Krzyżek-Gola – Członek Zarządu Społeczna 21 sp. z o. o.
7) Marta Mordarska – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
8) Magdalena Sendrowicz-Grabek – Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
9) Roman Wcisło – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
10) Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


2. Z ramienia Wojewody Małopolskiego:
1) Jacek Kowalczyk – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.


3. Z ramienia jednostek samorządu terytorialnego:
1) Anna Górska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, reprezentująca Powiat Tarnowski,
2) Stanisław Kaszyk – Wicestarosta Powiatu Gorlickiego, reprezentujący Powiat Gorlicki,
3) Bożena Kiszka – Główny Specjalista w Referacie ds. Współpracy z NGO, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, reprezentująca Miasto Kraków,
4) Marta Łaszczyk-Lichoń – Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, reprezentująca Gminę Myślenice,
5) Stanisław Paprota – Prezes Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego, reprezentujący Gminę Lipnica Murowana,
6) Marek Porębski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, reprezentujący Gminę Kamionka Wielka,
7) Agnieszka Tabor – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu, reprezentująca Gminę Wolbrom,
8) Krzysztof Wołos – Wójt Gminy Wielka Wieś, reprezentujący Gminę Wielka Wieś.


4. Z ramienia podmiotów ekonomii społecznej:
1) Wojciech Bednarek – Koordynator Projektu MOWES – KOM, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego MISTIA,
2) Krzysztof Braś – Prezes Zarządu, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
3) Magdalena Chaszczyńska – Prezes Zarządu, GRAAL Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci,
4) Ewa Chromniak – Prezes Zarządu, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych,
5) Adam Kamionka – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "KLUCZ",
6) Agnieszka Lewonowska-Banach – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne,
7) Izabela Plur – Prezes Zarządu, Fundacja Przestrzeń Rozwoju,
8) Magdalena Sobesto-Wiejak – Kierownik Projektu MOWES, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej,
9) Anna Włoszek – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S. A.


5. Z ramienia Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
1) Agata Machnik-Pado – Prezes Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.


6. Z ramienia związków spółdzielczych:
1) Joanna Brzozowska-Wabik – Członek Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni, Związek Lustracyjny Spółdzielni,
2) Piotr Huzior – Pełnomocnik terenowy Krajowej Rady Spółdzielczej w województwie małopolskim, Krajowa Rada Spółdzielcza.


7. Z ramienia instytutów badawczych:
1) dr Dariusz Zalewski – Adiunkt w Zakładzie Zbiorowych Stosunków Pracy w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.


8. Z ramienia uczelni:
1) dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP – Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, działającej w ramach Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
2) dr Agnieszka Pacut – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


9. Z ramienia związków zawodowych:
1) Zbigniew Karczewski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).


10. Z ramienia organizacji pracodawców:
1) Grzegorz Szwejser – Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

W skład Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026 wchodzą następujący Członkowie Wspierający:
1. Mariusz Bartkowicz – Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny Radia Kraków,
2. Monika Michalska - Mazgaj – Prezes Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o.,
3. Anna Rychły-Mierzwa – Koordynator Zespołu ds. Gospodarki, Edukacji i Spraw Społecznych, Stowarzyszenie "Metropolia Krakowska",
4. Agnieszka Szlubowska – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się