Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O Znaku

Znak promocyjny produktów i usług ES

Celem istnienia znaku jest - z jednej strony dawanie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań. Takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem. 

Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić mieszkańcom Małopolski ich rozpoznanie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwrócił się do Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi (twórcy znaku) w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. ROPS podpisał z Fundacją umowę licencyjną i ma prawo nadawania znaku tutejszym przedsiębiorcom społecznym. 

Certyfikowane produkty i usługi oznaczane są tym znakiem:

Logo "Zakup Pro Społeczny"

O certyfikację swoich produktów i usług Znakiem "Zakup ProSpołeczny" mogą się ubiegać:

  1. centra integracji społecznej (CIS),
  2. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
  3. spółdzielnie socjalne,
  4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
  6. fundacje,
  7. stowarzyszenia,
  8. inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  9. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, jak również działalność ekonomiczną rozumianą jako zarejestrowana działalność gospodarcza, odpłatna działalność pożytku publicznego lub inna działalność o charakterze ekonomicznym,
  10. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym (w tym spółdzielnie pracy).


DODATKOWE INFORMACJE:
Iwona Hirsch-Chojnacka 
tel.: (+48 12) 422 06 36 | w. 35 
e-mail: ihirsch@rops.krakow.pl

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się