Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Rusza Program dla podmiotów ekonomii społecznej pn. „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” - edycja 2023

18 maja 2023Aktualności

Firma UBS po raz kolejny przekazała środki na realizację przedsięwzięć w trzech województwach!!!

270 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez podmioty ekonomii społecznej w Małopolsce.

W roku 2023 ponownie wspólnie z UBS i partnerami z Dolnego Śląska i Mazowsza przygotowaliśmy kolejną edycję programu  „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Wsparcie finansowe powinno przyczyniać się do osiągnięcia łącznie następujących rezultatów:

- wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej w realizacji działań statutowych
- włączenia migrantów z Ukrainy w działania lokalnej społeczności (min. 50% uczestników)
- przyczynienia się do osiągania w społeczności lokalnej min. 1 z Celów Zrównoważonego Rozwoju (The Sustainable Developement Goals):

  • dobra jakość edukacji,
  • wzrost gospodarczy i godna praca
  • mniej nierówności.

Wsparcie w ramach programu skierowane jest do zarejestrowanych i działających na terenie Małopolski podmiotów ekonomii społecznej (PES):

  • Organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • Spółdzielni socjalnych,
  • Spółdzielni pracy, w tym spółdzielni inwalidów, niewidomych oraz produkcji rolnej,
  • Przedsiębiorstw społecznych – podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, zatrudniają i aktywizują zawodowo osoby trudnozatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny,
  • Jednostek reintegracyjnych tj. takich, których głównym działaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,

spełniających łącznie dwa warunki:

  • Posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzących odpłatną/nieodpłatną działalność statutową.
  • Zatrudniających na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

Kwota max. 270 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla max. 18 podmiotów w maksymalnej wysokości 15 tys. zł każdy.

Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 31 sierpnia b.r.

Nabór wniosków trwa do 28 maja br.

Podmioty, które chcą przystąpić do programu powinny zapoznać się z dokumentacją
(do pobrania poniżej) :

REGULAMINEM PROGRAMU
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE WSPARCIA

SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTĄ OCENY

OŚWIADCZENIEM

a następnie wysłać wypełniony wniosek i oświadczenie na adres e-mail: wESpol@mfes.pl

UWAGA: W ramach naboru nie przewidziano procedury odwoławczej.

W razie pytań, prosimy o kontakt - mkucinska@rops.krakow.pl lub (12) 422 06 36, wew. 35

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się