Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Gospodarka o obiegu zamkniętym - spotkanie miast/regionów i ich partnerów z obszaru ekonomii społecznej w Namur

16 października 2022Aktualności, Wizyty studyjne

Przedstawiciele partnerów projektu RESPONDET po raz kolejny spotkają się w dniach 18-19 października 2022 r. w Walonii (Namur) na dwudniowym warsztacie poświęconym gospodarce o obiegu zamkniętym. Będą zgłębiać możliwości regionów w zakresie angażowania się podmiotów ekonomii społecznej w gospodarkę cyrkularną.

Na bogaty program warsztatów będzie się składać wymiana doświadczeń regionalnych decydentów, administracji publicznej i podmiotów ekonomii społecznej, wizyty studyjne oraz interaktywne dyskusje partnerów i lokalnych interesariuszy z 4 regionów partnerskich.

Warsztat jest elementem projektu unijnego pn. “REgional Social economy POlicies for sustaiNable community-Driven Environmental Transition” (RESPONDET) – Regionalne działania w obszarze ekonomii społecznej dla zrównoważonej, zielonej transformacji – tlum. własne, który rozpoczął się w maju 2022 r.

Współfinansowany przez Unię Europejską projekt RESPONDET ma na celu wzmocnienie potencjału władz lokalnych i regionalnych, administracji publicznej, ekonomii społecznej i społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwijania inicjatyw dotyczących zarządzania zasobami wspólnot opartych na ekonomii społecznej. Działania takie przyczynią się do rozwijania społecznie zrównoważonego procesu zielonej transformacji oraz będą stanowiły fundament dla stabilności lokalnych wspólnot.

Partnerzy projektu zbadają możliwości rozwijania i/lub wzmacniania modeli opartych na ekonomii społecznej oraz wymienią się dobrymi praktykami, w szczególności w obszarze wspólnot energetycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekt RESPONDET jest zarządzany przez region Katalonii we współpracy z Katalońską Federacją Kooperatyw COOPCAT, Europejską Siecią Miast i Regionów dla Ekonomii Społecznej (REVES aisbl), Regionem Walonii (BE) i CONCERTES (jedna z głównych francuskojęzycznych sieci ekonomii społecznej w Belgii), Województwem Małopolskim – ROPS w Krakowie (PL), miastem Turyn (IT) i Torino Social Impact (IT).

Głównymi rezultatami projektu będą opracowane przez partnerów lokalne/regionalne plany działań promujące zarządzanie zasobami wspólnot opartych na ekonomii społecznej, a także rekomendacje i wytyczne dla władz lokalnych/regionalnych.

Więcej informacji nt. rezultatów projektu, a także nt. możliwości bezpośredniego zaangażowania się w działania projektowe zostanie przedstawionych podczas tzw. europejskiego webinaru oraz europejskiego policy lab.

Województwo Małopolskie-ROPS w Krakowie w grudniu br. zorganizuje międzynarodowy warsztat poświęcony budowaniu potencjału sektora ekonomii społecznej, wspólnot lokalnych, administracji publicznej w zakresie zarządzania zasobami (w tym z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi wspierających). W 2023 r. we współpracy z lokalnymi i regionalnymi interesariuszami, na bazie konsultacji, zostanie opracowany główny dokument projektu – Plan Działań zawierający wytyczne i rekomendacje dla Małopolski dotyczące wdrażania działań związanych z zarządzaniem zasobami wspólnot opartych na ekonomii społecznej.

___________________

Wszelkie informacje są udzielane pod następującymi adresami mailowymi:  

Twitter:
https://twitter.com/revesnetwork (#RESPONDET)

Strona internetowa projektu:


Współfinansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone w tym dokumencie są jednak poglądami wyłącznie autora (autorów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub EISMEA. Ani Unia Europejska, ani EISMEA nie mogą być za nie odpowiedzialne.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się