Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych (Zadanie 4)

 

 

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów ekonomii społecznej z podregionu krakowskiego

Chcesz, żeby Twoja organizacja rozwijała się szybciej, była bardziej profesjonalna w swoich działaniach, lub zaczęła prowadzić działalność gospodarczą? Zgłoś się do naszego ośrodka wsparcia.

Oferujemy:

  • bieżące doradztwo w zakresie codziennej działalności (przykładowa tematyka: prowadzenie działalności odpłatnej/gospodarczej, uzyskanie/utrzymanie statusu PS, kwestie formalne)
  • doradztwo w tematyce zamówień publicznych
  • doradztwo specjalistyczne np. biznesowe, prawne, księgowe, marketingowe (w wymiarze ok. 15 godz. dla organizacji)
  • możliwość udziału w szkoleniach.

Zapraszamy do współpracy podmioty ekonomii społecznej z podregionu krakowskiego tj. z terenu powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, wielickiego.

Udział w projekcie mogą wziąć podmioty ekonomii społęcznej w tym: organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), spółki non profit, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, a także CISy, KISy, ZAZy oraz WTZy oraz organizacje, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

  1. uzupełnić Formularz rekrutacyjny i podpisać go przez osoby uprawnione,
  2. dołączyć statut organizacji i wydruk z KRS,
  3. dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą lub/i odpłatną),
  4. podpisać odręcznie lub podpisem kwalifikowanym a następnie przesłać plik pdf/skan podpisanych dokumentów na adres: mowes@fundacjagap.pl lub przesłać pocztą/dostarczyć oryginały na adres: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków).

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. O przyjęciu do projektu decydować będzie opis motywacji i opis sytuacji podmiotu zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest bezpłatne.

Termin wydłużono, na zgłoszenia czekamy do 26 lutego 2024 r.

Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego 2024 r.

 

Regulamin udziału w projekcie wraz z załacznikami znajduje się poniżej (w sekcji pliki do pobrania). 

Więcej informacji można uzyskać:

  • pisząc na adres: mowes@fundacjagap.pl lub
  • dzwoniąc do Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej tel. 12 423 76 05 wew. 4

 

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się