Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Miasto Kraków

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  - Miasto Kraków

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz przedsiębiorstwa społeczne z terenu miasta Kraków do skorzystania z oferty wsparcia Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie.

Co oferujemy:
1. Działania animacyjne dla osób oraz podmiotów i instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej

2. Wsparcie merytoryczne w tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych przedsiębiorstw społecznych, a także wsparcie w zakresie tworzenia w nich nowych miejsc pracy

3. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcie działań reintegracyjnych

4. Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – m.in. opieka doradcy, doradztwo specjalistyczne prawne, księgowe, marketingowe, szkolenia tematyczne i branżowe.
Szczegóły oferty już wkrótce!

Dla kogo działamy:
1. osoby fizyczne – zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, powołaniem nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym wsparciem szkoleniowo-doradczym w tym zakresie;

2. osoby fizyczne – tworzące grupę inicjatywną (GI), zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego (PS) i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie z dnia 5.08.2022 r. o ekonomii społecznej art.2 pkt.6

3. jednostki samorządu terytorialnego (JST) – zainteresowane tworzeniem PS, szczególnie w zakresie usług społecznych, w tym w ramach współpracy PES działających na ich obszarze, oraz JST zainteresowane wsparciem ogólnym (w tym szkoleniowo – doradczym);

4. osoby prawne (PES, JST) tworzące grupę inicjatywą, zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

5. PES zainteresowany przekształceniem się w PS (dostosowanie regulacji wewnętrznych w celu uzyskania statusu PS) i utworzeniem w swoich ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

6. PES zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

7. istniejące PS (posiadające status PS nadany przez Urząd Wojewódzki) zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

8. istniejące PES/PS – zainteresowane wsparciem ogólnym szkoleniowo-doradczym (wsparcie w sytuacji kryzysowej, wsparciem rozwojowym np. zwiększenie liczby miejsc pracy, wprowadzenie nowego produktu, zmiana branży, poszerzenie rynku zbytu, rozpoczęcie lub rozwinięcie oferty realizacji usług społecznych; tworzenie partnerstw / rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS, prowadzenie działalności statutowej PES, podjęcie/rozwój działalności ekonomicznej PES.
 

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej na terenie miasta Kraków poprzez utworzenie 124 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w okresie 01.11.2023–30.06.2029

Cele szczegółowe:
1) zwiększenie aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz zwiększenie współpracy międzysektorowej na poziomie lokalnym w Krakowie,
2) utworzenie min. 35 nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, zarejestrowanych w Krakowie, 
3) zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej min. 124 pracowników krakowskich przedsiębiorstw społecznych (tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym),
4) zwiększenie potencjału kadrowego, finansowego, innowacyjnego i biznesowego oraz w zakresie zamówień publicznych min. 104 krakowskich podmiotów ekonomii społecznej (w  tym przedsiębiorstw społecznych).

Zakładane rezultaty projektu:

a) min. 124 nowe miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z art.2 ust.6 ustawy o ekonomii społecznej)
b) wzrost aktywności w społecznościach lokalnych oraz lepsza współpraca międzysektorowa w Krakowie poprzez utworzenie w Krakowie min. 35 nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych przedsiębiorstw społecznych
c) wzrost poziomu integracji społeczno-zawodowej min. 124 nowych pracowników krakowskich przedsiębiorstw społecznych,
d) zwiększenie potencjału kadrowego, finansowego, innowacyjnego, biznesowego i w zakresie zamówień publicznych min. 104 krakowskich podmiotów ekonomii społecznej (w tym
przedsiębiorstw społecznych).

Kontakt:
Biuro MOWES:
Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 10/026 (I pietro). Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach 9.00-15.00 . 

Informacje można również uzyskać w siedzibie Fundacji GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków, e-mail: mowes@fundacjagap.pl, tel.: 12 423 76 05, codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie jest prowadzony przez Partnerstwo w składzie:
• Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) – Lider Partnerstwa
• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
• Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA).

Partnerstwo realizuje wspólne projekty dot. rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce od 2015 roku, a także posiada aktualną akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (decyzja nr DES-III.453.73.2023.AS/JK z 16.10.2023).
Misja OWES realizowana jest poprzez projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków (nr: FEMP.06.18-IP.01- 0323/23).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; Priorytet 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; Typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 14 095 993,34 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 11 981 594,34 zł

Wysokość wkładu budżetu państwa: 1 804 099,13 zł

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się