Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych oraz wsparcie działań reintegracyjnych (Zadanie 3)

Głównym celem zadania jest finansowanie powstawania nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (PS) oraz wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez Przedsiębiorstwa Społeczne, w tym wsparcie w tworzeniu planów reintegracyjnych (o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy o Ekonomii Społecznej) oraz finansowanie tych działań.

W wyniku realizacji zadania powstaną min. 124 nowe miejsca pracy w nowych/istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub PS przekształconych w Podmioty Ekonomii Społecznej.

W ramach projektu oferta MOWES w Krakowie obejmuje działania polegające na:

 • przyznawaniu wsparcia finasowego w formie stawek jednostkowych na nowotworzone miejsca pracy (31.229 zł),
 • przyznawaniu wsparcia finasowego w formie stawek jednostkowych na utrzymanie nowotworzonych miejsc pracy (32.400 zł przy pełnym etacie; 24.300 zł przy ¾ etatu; 16.200 zł przy ½ etatu),
 • wsparciu w opracowywaniu Indywidualnych Planów Reintegracyjnych,
 • refundacji działań wynikających z realizacji IPR dla wybranych grup osób.


17.01.2024 r.

I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków”

Informujemy, iż w dniu 01.02.2024 r. rozpocznie się I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w:

 • nowotworzonym przedsiębiorstwie społecznym
 • podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest wyłącznie do uczestników wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków” Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.
Realizator wsparcia prowadzi nabór wniosków w sposób ciągły, w ramach rund. Każda runda trwa 1 miesiąc kalendarzowy. Szczegółowe informacje dotyczące alokacji środków oraz harmonogramu rund znajdują się w pliku Informacja dot. Naboru.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w formie papierowej (za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście) w punktach naboru wniosków:
  - Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie – 31-019 Kraków, ul. Floriańska 31
  lub
  - siedziba Realizatora Wsparcia – 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
 • w formie cyfrowej na adres mailowy:
  - moweskrakow@armz.pl

Za datę złożenia wniosku, zarówno w formie pisemnej jak i cyfrowej, uznaje się datę jego wpływu do Realizatora wsparcia.
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zależności od typu Wnioskodawcy, został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 – Wniosek o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych – MOWES MIASTO KRAKÓW”.


Realizator wsparcia zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym jego etapie w razie nieprzyznania dofinansowania oraz niepodpisania umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków”. Realizator wsparcia nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w naborze w razie jego unieważnienia.

 

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się