Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych przedsiębiorstw społecznych oraz tworzenie miejsc pracy (Zadanie 2)

Głównym celem zadania 2 jest wspieranie tworzenia miejsc pracy w nowopowstających oraz  istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych (PS).  W ramach tego zadania prowadzimy działania polegające na:

  • diagnozie aktualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań grup inicjatywnych,
  • kompleksowym wsparciu grupy inicjatywnej  w zakresie aspektów formalno-prawnych oraz biznesowych funkcjonowania PS, oraz pozyskania dotacji na utworzenie miejsc pracy w tym podmiocie,
  • wsparciu w bieżącym funkcjonowaniu i realizacji wytyczonych założeń biznesowych i społecznych w okresie po uzyskaniu dotacji.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 15.04.2024 r. przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na II nabór Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków”.

Zapraszamy zainteresowane grupy z miasta Krakowa.

 

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy Inicjatywnej (GI) należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem (decyduje data wpływu do FRDL MISTiA) niezbędną dokumentację rekrutacyjną tj.:

1. W przypadku Grupy inicjatywnej składającej się z osób fizycznych (nie delegowanych przez osobę prawną) Grupa inicjatywna składa: 

a. Formularze rekrutacyjne osób fizycznych – zał. 1A Regulaminu (każdy członek GI osobno)

b. Formularz pomysłu biznesowego - zał. nr 2 Regulaminu (jeden egzemplarz składa cała GI).

2. W przypadku Grupy inicjatywnej składającej się z osób prawnych należy złożyć:

a. Formularz rekrutacyjny osób prawnych - zał. 1B Regulaminu,

b. Formularze rekrutacyjne osób fizycznych - zał. 1A Regulaminu,

c. Formularz pomysłu biznesowego - zał. 2 Regulaminu (jeden egzemplarz składa cała GI),

d. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - zał. 6 Regulaminu

 

pocztą tradycyjną na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków z dopiskiem MOWES

osobiście: Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej (PWES) ul. Prądnicka 10, Kraków, pokój numer 026. 

 

Termin zakończenia naboru – 30 kwietnia 2024 do 15.00 (decyduje data wpływu do FRDL MISTiA).

Wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adres mowes@mistia.org.pl lub pod numer telefonu 669 326 003. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

 

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami znajdą Państwo poniżej:

 

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, typ projektu A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się