Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O Komitecie

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (MKRES)

Organ złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także administracji rządowej, przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki, biznesu, mediów oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, który pełni funkcję konsultacyjno - doradczą i współpracuje z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

 

Małopolski Pakt wprowadzeniem dla Komitetu

12 marca 2008 roku w Krakowie przedstawiciele sektora publicznego (w tym m.in. samorządu Województwa Małopolskiego), sektora pozarządowego i prywatnego oraz przedstawiciele nauki podpisali Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej – pierwsze w Polsce regionalne porozumienie na rzecz sektora ekonomii społecznej. Celem Paktu było wypracowywanie ram instytucjonalnych i prawnych umożliwiających rozwój podmiotów ekonomii społecznej, pozwalających na bliższą współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej również w ramach wspólnie realizowanych projektów i przedsięwzięć z tego zakresu oraz wypracowanie rozwiązań formalnoprawnych służących rozwojowi sektora. Od samego początku Małopolski Pakt pełnił funkcje opiniodawcze, doradcze oraz inicjujące różnorodne inicjatywy, głównie badawcze, prawne i w zakresie regionalnego systemu wsparcia. Niemal od początku zorganizowane zostały grupy robocze (ds. monitoringu, prawna, ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej i marketingowa), w obrębie których odbywały się podstawowe prace związane z wypracowywaniem rekomendacji czy wypracowywaniem konkretnych produktów. Forum Małopolskiego Paktu służyło zaś prezentacji wypracowanych efektów, zbieraniu opinii, uwag i rekomendacji dotyczących konkretnych produktów oraz wyznaczaniu planów.

Doświadczenia funkcjonowania Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej wskazywały na potrzebę instytucjonalizacji koordynacji działań w zakresie współpracy sektora publicznego i obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Biorąc pod uwagę niemal 7 lat działalności Małopolskiego Paktu i zbieżność jego celów z celami Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, wskazanymi a Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, działalność Komitetu jest kontynuacją działań Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej.

 

Lata 2015-2019 – pierwsza kadencja Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 26 lutego 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 224/15 powołał Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji. Komitet liczył 30 Członków, reprezentujących samorząd województwa i samorządy lokalne, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu. W ramach Komitetu działo sześć grup roboczych, wśród nich: grupa ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej, ds. badań i monitoringu, ds. marketingu, ds. uspołeczniania zadań, ds. przedsiębiorstw społecznych oraz ds. podmiotów reintegracyjnych.

Podczas pierwszej kadencji Komitet szczególnie angażował się w wypełnianie funkcji konsultacyjnej w odniesieniu do dokumentów strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną. Dzięki współpracy Członków Komitetu, a także przy udziale innych osób zainteresowanych – przede wszystkim przedstawicieli małopolskich podmiotów ekonomii społecznej opracowywano rekomendacje i stanowiska m.in. w zakresie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez CUS, projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", wytycznych CT9, czy materiału dotyczącego przyszłości ekonomii społecznej w perspektywie finansowej 2021-2027 EFS+.

 

Obecnie

Uchwałą 352/2020 Zarządu Województwa Małopolskiego został przyjęty Regulamin Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji. Natomiast skład osobowy Komitetu został powołany Zarządzeniem nr 49/20202 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2020 r.  

Więcej informacji nt. bieżącej działalności MKRES możecie Państwo zleźć w zakładce Małopolski Komitet Rozwoju ES. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:
Maria Brzeziak 
tel.: (+48 12) 422 06 36 | w. 26 
e-mail: mbrzeziak@rops.krakow.pl

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się