Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Rekrutacje bieżące

Szkolenie-Narzędziownik doradcy biznesowego OWES – przegląd dostępnych instrumentów planowania rozwoju PES/PS.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

Pn. VII.1. Narzędziownik doradcy biznesowego OWES – przegląd dostępnych instrumentów planowania rozwoju PES/PS.

Spotkanie sieciujące - 12-13 października 2021 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
pn. „Współpraca przedsiębiorstw społecznych z biznesem – biznes w służbie człowiekowi”.

Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Kierowników OWES "Ekonomia Społeczna w perspektywie jutra"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na wydarzenie sieciujące-konferencję naukowo-szkoleniowo-praktyczną pt. "Ekonomia Społeczna w perspektywie jutra", które odbędzie się w dniach 8-9 września br. w formule online.

Spotkanie sieciujące - 22-23 czerwca 2021 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
pn. „
Przemysł kreatywny i kultura w ekonomii społecznej”.

UWAGA! Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 15 czerwca do godz. 16:00!!!

Szkolenie-Nowe podmioty w sektorze ekonomii społecznej. Możliwości rozwoju Zakładów Pracy Chronionej i Kół Gospodyń Wiejskich.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM  DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Nowe podmioty w sektorze ES. Możliwości rozwoju Zakładów Pracy Chronionej i Kół Gospodyń Wiejskich.

Szkolenie - Rola CIS, KIS, WTZ i ZAZ w systemie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opartym o instrumenty ES.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. Rola CIS, KIS, WTZ i ZAZ w systemie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opartym o instrumenty ES.

Szkolenie - "Narzędzia pracy animatora OWES - instrumenty diagnozy i planowania lokalnego" oraz "Rozwój społecznościowy oparty na zasobach (model ABCD) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS/Leader)"

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedłuża do 12 marca 2021r. do godz. 12.00

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES
Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

pn. „Narzędzia pracy animatora OWES - instrumenty diagnozy i planowania lokalnego”

oraz

pn. "Rozwój społecznościowy oparty na zasobach (model ABCD) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS/Leader)”

W ramach komplementarnej ścieżki edukacyjnej rekomendujemy uczestnictwo w obu szkoleniach (Poziom Podstawowy oraz Poziom Zaawansowany). Prosimy o wyraźne zaznaczenie w formularzu czy zgłoszenie jest na obydwa poziomy, czy tylko jeden wybrany poziom.

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barbara.sordyl-lipnicka@upjp2.edu.pl.

W ramach komplementarnej ścieżki edukacyjnej rekomendujemy uczestnictwo w obu szkoleniach (Poziom Podstawowy oraz Poziom Zaawansowany). Prosimy o wyraźne zaznaczenie w formularzu czy zgłoszenie jest na obydwa poziomy, czy tylko jeden wybrany poziom.

Szkolenia z modułu Doradztwo z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIA NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO

pn. Rynek zamówień publicznych w kontekście ubiegania się o zamówienia publiczne przez PES (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy PZP) - POZIOM PODSTAWOWY

pn. Aspekty praktyczne dotyczące przygotowania oferty PES dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - oraz POZIOM ZAAWANSOWANY

Szkolenie-Modele organizacyjne PES

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

ZAMKNIĘTY NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Modele organizacyjne PES".

Nabór adresowany jest do osób, które znalazły się na liście rezerwowej lub przesłały zgłoszenie po terminie określonym w naborze z 28 października 2020 r.

UWAGA-NOWE TERMINY SZKOLEŃ!!!

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Informuje o zmianach w terminach szkoleń: „Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej” oraz „Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS” .

Szkolenie-Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS-ponowny nabór

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

z uwagi na brak możliwości utworzenia regulaminowej grupy szkoleniowej przedłuża

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES
Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS

do 1 lutego 2021 r.

Szkolenie - Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej - ponowny nabór

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

z uwagi na brak możliwości utworzenia regulaminowej grupy szkoleniowej przedłuża

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES
Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „
Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej”

do 1 lutego 2021 r.

Szkolenie-Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby zgłoszeń, nabór na szkolenie zostaje powtórzony. Informacja o naborze powyżej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Narzędzia analizy potrzeb i monitoringu efektów działań reintegracyjnych w PS”

Szkolenie- Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby zgłoszeń, nabór na szkolenie zostaje powtórzony. Informacja o naborze powyżej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

przedłuża

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Narzędzia pracy specjalisty ds. reintegracji - instrumenty integracji społeczno-zawodowej”

do 4 stycznia 2021r.

Osoby zainteresowane szkoleniem, proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: barbara.sordyl-lipnicka@upjp2.edu.pl.

Szkolenie-Finanse i księgowość w PES. Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy na usługach ekonomii społecznej.

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Finanse i księgowość w PES. Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy na usługach ekonomii społecznej."

Szkolenie - Kompleksowa ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o instrumenty es

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. „Kompleksowa ścieżka aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o instrumenty es”.

Szkolenie-Możliwości montażu finansowego w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w PS i rozwoju PES/PS

Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Możliwości montażu finansowego w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w PS i rozwoju PES/PS"

Szkolenie - Modele organizacyjne PES

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Modele organizacyjne PES".

Spotkanie sieciujące 23-24.09.2020 r.

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji kadr OWES” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

ogłasza

NABÓR NA SPOTKANIE SIECIUJĄCE POŁĄCZONE Z WIZYTĄ STUDYJNĄ DLA PRACOWNIKÓW OWES Z WOJEWÓDZTW: MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO I ŚWĘTOKRZYSKIEGO pn. „Tworzenie inicjatyw ekonomii społecznej bazujących na lokalnym potencjale".

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się