Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Finansowanie powstawania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych oraz działania reintegracyjne (zadanie 3)

Głównym celem zadania jest finansowanie powstawania nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (PS) oraz wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez Przedsiębiorstwa Społeczne, w tym wsparcie w tworzeniu planów reintegracyjnych (o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy o Ekonomii Społecznej) oraz finansowanie tych działań.

W wyniku realizacji zadania powstanie min. 159 nowych miejsc pracy w nowych/istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub PS przekształconych w Podmioty Ekonomii Społecznej.

W ramach projektu oferta MOWES w Chrzanowie obejmuje działania polegające na:

 • przyznawaniu wsparcia finasowego w formie stawek jednostkowych na nowotworzone miejsca pracy (31.229 zł),
 • przyznawaniu wsparcia finasowego w formie stawek jednostkowych na utrzymanie nowotworzonych miejsc pracy (32.400 zł przy pełnym etacie; 24.300 zł przy ¾ etatu; 16.200 zł przy ½ etatu),
 • wsparciu w opracowywaniu Indywidualnych Planów Reintegracyjnych,
 • refundacji działań wynikających z realizacji IPR dla wybranych grup osób.


17.01.2024 r.

I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie”

Informujemy, iż w dniu 01.02.2024 r. rozpocznie się I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w:

 • nowotworzonym przedsiębiorstwie społecznym
 • podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest wyłącznie do uczestników wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie” Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.Realizator wsparcia prowadzi nabór wniosków w sposób ciągły, w ramach rund. Każda runda trwa 1 miesiąc kalendarzowy. Szczegółowe informacje dotyczące alokacji środków oraz harmonogramu rund znajdują się w pliku Informacja dot. Naboru.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w formie papierowej (za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście) w punkcie naboru wniosków:
   - Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie / siedziba Realizatora Wsparcia – 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
  lub
 • w formie cyfrowej na adres mailowy:
   - moweschrzanow@armz.pl

Za datę złożenia wniosku, zarówno w formie pisemnej jak i cyfrowej, uznaje się datę jego wpływu do Realizatora wsparcia.
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zależności od typu Wnioskodawcy, został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 – Wniosek o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych – MOWES CHRZANÓW”.

Realizator wsparcia zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym jego etapie w razie nieprzyznania dofinansowania oraz niepodpisania umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie”. Realizator wsparcia nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w naborze w razie jego unieważnienia.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się