Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Szkolenie stacjonarne „Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych” (MOWES2-Krakowski Obszar Metropolitalny)

13 stycznia 2022Aktualności, Szkolenia

Szanowni Państwo,

Fundacja GAP w ramach działań Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przygotowała dla zainteresowanych szkolenie, podczas którego będziecie mogli Państwo dowiedzieć się więcej (oraz zadać pytania) na temat zatrudniania osób w podmiotach ekonomii społecznej takich jak stowarzyszenia, fundacje itp. Szkolenie „Zatrudnienie w organizacjach pozarządowych” odbędzie się w formule stacjonarnej w dniu 27 stycznia 2022 r. w godz. 9.00-16.00 w Domu Utopii w Krakowie, os. Szkolne 26A (II piętro, sala 202). W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej szkolenie może zostać zorganizowane w formule online o czym uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Szkolenie kierowane jest do osób na co dzień stosujących przepisy prawa pracy w organizacjach pozarządowych, w szczególności członków zarządu, pracowników działów kadr, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką prawa pracy.

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie problematycznych zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników w organizacjach pozarządowych, w szczególności związanymi z bhp, dokumentacją pracowniczą, zmianą przepisów prawa pracy w okresie stanu epidemii, zawieraniem umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną wątpliwości, które będą zgłaszać uczestnicy szkolenia w zakresie omawianej tematyki.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, spółki non profit oraz podmioty reintegracji społecznej KIS, CIS, ZAZ, WTZ) z m. Kraków, powiatu krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy przerwę kawową oraz lunch.

Szkolenie poprowadzi Zbigniew Zych – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zapisy trwają do 21 stycznia 2022 r. Ilość miejsc jest ograniczona*. Jedna organizacja może oddelegować maksymalnie 2 osoby.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wykonać wszystkie trzy opisane poniżej kroki:

1. Wypełnić i wysłać zgłoszenie dostępne tutaj.

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:

a. dla ORGANIZACJI OBJĘTYCH WSPARCIEM MOWES2 (Załącznik 1A) uproszczony formularz (link do formularza)

lub

b. dla ORGANIZACJI, KTÓRE NIE REKRUTOWAŁY SIĘ DOTYCHCZAS DO PROJEKTU MOWES2 (Załącznik 1B) (dostępny pod linkiem: (link do formularza)

3. Przesłać skan uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres mailowy: mowes@fundacjagap.pl  lub pocztą tradycyjną na adres biura: Fundacji GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków.

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Spełnienie wszystkich powyższych formalności jest warunkiem udziału w szkoleniu. Po zakończeniu rekrutacji przekażemy zgłoszonym organizacjom informację na temat zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu. W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w szkoleniu decydować będzie kompletność dokumentacji oraz ocena motywacji i wpływu szkolenia na rozwój organizacji (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/wsparcie-istniejacych-podmiotow-es-1/szkolenia 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy mowes@fundacjagap.pl lub telefoniczny 12 423 76 05.

* Ze względu na ograniczenia sanitarne związane z pandemią Covid-19 organizatorzy mogą przyjąć ograniczoną liczbę osób niezaszczepionych (limit 30%). Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione oraz osoby posiadające aktualny negatywny test na Covid-19.

Dodatkowo każda osoba uprawniona do przebywania na terenie Domu Utopii zobowiązana jest do wejścia do obiektu wejściem głównym gdzie:

a) dobrowolnie podda się pomiarowi temperatury,

b) złoży pisemne oświadczenie iż:
- nie jest zakażona Sars-Cov-2 (tj. nie jest objęta izolacją nałożoną przez służby sanitarne),
- nie przebywa na kwarantannie nałożonej przez służby sanitarne,
- w ciągu ostatnich 14 dni nie miała symptomów chorobowych wskazywanych przez służby sanitarne jako możliwe objawy zakażenia Sars-Cov-2,
- w ciągu ostatnich 14 dni nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną Sars-Cov-2,
- poinformuje Dom Utopii o zmianach swojej sytuacji zdrowotnej odnośnie Sars-Cov-2, jeżeli wystąpią do 10 dni od dnia udziału w szkoleniu.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Karkowski Obszar Metropolitalny” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się