Ekonomia Społeczna w Małopolsce

I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski”

17 stycznia 2024Aktualności, Dotacje

I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski”

Informujemy, iż w dniu 01.02.2024 r. rozpocznie się I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego w:

 • nowotworzonym przedsiębiorstwie społecznym
 • podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest wyłącznie do uczestników wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski” Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.
Realizator wsparcia prowadzi nabór wniosków w sposób ciągły, w ramach rund. Każda runda trwa 1 miesiąc kalendarzowy. Szczegółowe informacje dotyczące alokacji środków oraz harmonogramu rund znajdują się w pliku Informacja dot. Naboru.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w formie papierowej (za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście) w punktach naboru wniosków:
  - Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie – 31-019 Kraków, ul. Floriańska 31
  lub
  - siedziba Realizatora Wsparcia – 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
 • w formie cyfrowej na adres mailowy:
  - moweskrakowski@armz.pl

Za datę złożenia wniosku, zarówno w formie pisemnej jak i cyfrowej, uznaje się datę jego wpływu do Realizatora wsparcia.
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zależności od typu Wnioskodawcy, został szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 – Wniosek o przyznanie środków finansowych w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz wsparcia reintegracyjnego.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „I nabór wniosków o przyznanie środków finansowych – MOWES PODREGION KRAKOWSKI”.

Osoby do kontaktu:

- Małgorzata Bal – m.bal@armz.pl
- Marta Bebak – m.bebak@armz.pl

nr tel.: 32 645 19 68 wew. 21 i 22


Realizator wsparcia zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym jego etapie w razie nieprzyznania dofinansowania oraz niepodpisania umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski”. Realizator wsparcia nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w naborze w razie jego unieważnienia.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się