Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Dokumenty do pobrania

Zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r., uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje na podstawie decyzji wojewody. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Małopolski Urząd Wojewódzki: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=statusu_przedsiebiorstwa_spolecznego 

Na podstawie zapisów ustawy o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 roku uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego następuje w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.  Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania statusu dostępne są na stronie www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce sprawy społeczne - uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Celem tych dokumentów jest ujednolicenie sposobu nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w sposób pomocny dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jak i Instytucji Zarządzających. Rekomendacje stanowią załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Na podstawie wypracowanych rekomendacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z działającymi na terenie województwa małopolskiego ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej opracował regulamin przyznawania statusu PS. Regulamin jest zbieżny z treścią Rekomendacji, zawiera także dodatkowe wzory dokumentów, które będą użyteczne w trakcie procesu weryfikacji i nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się