Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Pozyskanie dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

 

22.02.2022 r.

Rekrutacja na nabór uzupełniający !!!

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie  od 22.02.2022 do 8.03.2022 (do godziny 16.00)  r. przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na nabór uzupełniajacy  Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego

W związku z sytuacją występowania koronawirusa (wirus SARS-COV-2) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz mając na uwadze rekomendacje i zalecenia odpowiednich służb oraz władz, informujemy, iż zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące osobistego załatwiania spraw, a w szczególności organizacji spotkań, świadczenia usług doradztwa oraz przyjmowania wniosków i dokumentów.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy Inicjatywnej należy dostarczyć osobiście Formularz rekrutacyjny wraz załącznikami do Punktu Coworkingu Społecznego przy ul. Szlak 65 w Krakowie (sala na parterze) lub w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres mailowy: mowes@mistia.org.pl.

Wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adres mowes@mistia.org.pl lub pod numer telefonu 669 326 003

 

Oferta  dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

  • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
  • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
  • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

  • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna
  • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, marketing itp.  

7. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

8. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

9. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

 

Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

 

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się