Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Debiut Roku 2022Kategorie konkursowe

JAKIE PODMIOTY SĄ UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W TEJ KATEGORII?

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne,
 • podmioty działające w innych formach prawnych, posiadające aktualny status przedsiębiorstwa społecznego.

JAK DŁUGO MUSZĘ DZIAŁAĆ NA RYNKU?
Co najmniej 12 miesięcy liczone do dnia składania aplikacji, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ SAM CZY KTOŚ MOŻE MNIE REKOMENDOWAĆ?
Dopuszczalne są obie formy zgłoszenia! Albo podmiot zgłasza się sam albo zgłasza go (rekomenduje) osoba fizyczna lub prawna z Małopolski.

JAK POWINNO WYGLĄDAĆ ZGŁOSZENIE?
Aplikację składasz w wersji papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Obowiązkowo musisz dostarczyć kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę działalności. Jeśli chcesz możesz także dołączyć materiały reklamowe i wszelkie rekomendacje.

NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ WYPEŁNIAJĄC ZGŁOSZENIE?
Warto skupić się na tym co nas wyróżnia, zarówno pod kątem działalności społecznej, jak i gospodarczej. Mogą to być zatem działania adresowane do naszych pracowników (np. sposób przygotowywania i wprowadzania na stanowiska pracy), klientów (dopasowanie oferty, promocja naszych usług), czy lokalnej społeczności (świadczenie usług deficytowych, ale też działania edukacyjne czy świadomościowe).

GDZIE ZNAJDĘ ZGŁOSZENIE DO KONKURSU?
Potrzebne dokumenty w tej kategorii konkursowej można pobrać poniżej:

JAK PRZEBIEGA OCENA APLIKACJI?

 1. Przesyłasz do nas zgłoszenie.
 2. My sprawdzamy czy zostało poprawnie uzupełnione (tzn. czy wszystkie pola są wypełnione, czy zgłoszenie zawiera wszystkie załączniki).
 3. Następuje ocena merytoryczna i wyłonienie Finalistów - to zadanie kapituły konkursowej. 
 4. Finaliści walczą o głosy w internetowym plebiscycie publiczności.
 5. Aplikacje finalistów przechodzą do kolejnego etapu oceny (tu możliwe są także wizyty studyjne) –  Kapituła Decyzyjna wyłania Debiut Roku 2022. 
 6. Widzimy się na uroczystej Gali, w trakcie której następuje rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród!

JAKA JEST NAGRODA GŁÓWNA?
Dyplom, nagroda finansowa oraz prawo posługiwania się tytułem Debiut Roku 2022.

CZY ZOSTANĄ PRZYZNANE WYRÓŻNIENIA?
Tak, mogą zostać przyznane wyróżnienia, zadecyduje o tym Kapituła.

Powrót

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się