Trwa konferencja ROPS w Krakowie pt. „Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych”

Kategoria: Aktualności Dodane: 17.04.2018

Dziś w Auli św. Szymona przy ul. Bernardyńskiej 2 w Krakowie spotkają się przedstawiciele małopolskich samorządów i kadra kierownicza warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, by rozmawiać na temat możliwości wykorzystania przez władze lokalne instrumentów ekonomii społecznej na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Samorząd lokalny aktywnym partnerem podmiotów ekonomii społecznej i czynnym aktorem w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych to motyw przewodni pierwszego dnia konferencji pt. „Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie  w dn. 17-18 kwietnia br. w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej.

Proponowane w ciągu ostatnich miesięcy przez stronę rządową zmiany w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz w sektorze ekonomii społecznej, m.in. nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  sytuują podmioty reintegracyjne i przedsiębiorstwa społeczne w roli niezbędnego elementu w procesie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wskazują one na istotną rolę samorządu lokalnego w kształtowaniu i realizacji wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. W tym kontekście niezwykle istotne są działania animujące współpracę sektora ekonomii społecznej i instytucji samorządowych oraz upowszechniające dobre praktyki istniejące w tym zakresie. Mówili o tym przed momentem Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP oraz prof. Mirosław Grewiński, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Przed uczestnikami spotkania jest wystąpienie Katarzyny Ołdak-Bułanowskiej z Urzędu Zamówień Publicznych na temat wykorzystania przez samorządy mechanizmów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych jako instrumentu świadomej polityki na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym punktem programu będzie panel ekspercki i dyskusja z udziałem uczestników konferencji na temat aktywnej roli samorządów na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, moderowana przez prof. M. Grewińskiego. Pierwszy dzień konferencji zamknie warsztat sieciujący małopolskie podmioty reintegracyjne z udziałem przedstawicieli Forum WTZ Małopolska.

Drugi dzień wydarzenia dotykać będzie przede wszystkim problematyki współpracy JST, WTZ, ZAZ oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście zachodzących obecnie zmian systemowych. Udział w tym spotkaniu w charakterze prelegentów wezmą: Mirosław Przewoźnik -  Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Przemysław Piechocki, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Efektem konferencji będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących uwarunkowań prawno-instytucjonalnych i społecznych, sprzyjających współpracy samorządów, podmiotów reintegracyjnych i przedsiębiorstw społecznych na rzecz efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

 

Udostępnij stronę