Status przedsiębiorstwa społecznego w województwie małopolskim

Kategoria: Aktualności Dodane: 21.08.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Celem tych dokumentów jest ujednolicenie sposobu nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w sposób pomocny dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jak i Instytucji Zarządzających.

Na podstawie wypracowanych rekomendacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z działającymi na terenie województwa małopolskiego ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej opracował regulamin przyznawania statusu PS. Regulamin jest zbieżny z treścią Rekomendacji, zawiera także dodatkowe wzory dokumentów, które będą użyteczne w trakcie procesu weryfikacji i nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

O weryfikację cech przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej w ośrodku wsparcia ekonomii społecznej właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej, na podstawie złożonego wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Wszystkie dokumenty, jakie należy zgromadzić w celu weryfikacji cech PS zostały ujęte we wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego, natomiast dane kontaktowe ośrodków wsparcia ekonomii społecznej dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "kontakt".

 

Do pobrania:

1) Regulamin przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w województwie małopolskim

2) Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

3) Karta oceny wniosku

4) Informacja o pozytywnej weryfikacji cech przedsiębiorstwa społecznego - wzór

5) Informacja o negatywnej weryfikacji cech przedsiębiorstwa społecznego - wzór

6) Lista przedsiębiorstw społecznych - wzór

Udostępnij stronę