Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Aktualne raporty z badań sektora ES

I. Zachęcamy do zapoznania się z badaniem kondycji przedsiębiorstw społecznych w pandemii w listopadzie 2020 r.  Raport zawiera podstawowe informacje o kondycji małopolskich przedsiębiorstw społecznych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, sytuacji kadrowej oraz zdolnościach adaptacyjnych i potrzebach w zakresie wsparcia merytorycznego i finansowego.

 

II. Poniżej zamieszczamy raporty cząstkowe z badań zrealizowanych w 2020 r., dotyczących działalności przedsiębiorstw społecznych, podmiotów reintegracyjnych oraz gmin i powiatów w 2019 r.: 

1. „Monitoring podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. ”

2. „Monitoring kondycji jednostek reintegracyjnych w Małopolsce..”

3. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce.”

Publikacje zbiorcze wydawane rokrocznie na bazie ww. trzech rodzajów badań, zawierające najważniejsze wnioski i rekomendacje są dostępne w dziale Biblioteka Ekonomii Społecznej.

Pliki do pobrania:

 • Sytuacja małopolskich przedsiębiorstw społecznych w okresie pandemii. Listopad 2020 r.

  Badanie przeprowadzone w dniach 29.X. – 10.XI. 2020 r. za pomocą ankiety internetowej wspomaganej wywiadem telefonicznym przeprowadzonym przez doradców kluczowych/biznesowych OWES.

  Typ: PDF, Rozmiar: 1.07 MB
 • Monitoring kondycji przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych w Małopolsce w 2019 roku.

  W 2020 r. już po raz dziesiąty zostało zrealizowane badanie małopolskich podmiotów ekonomii społecznej, tym razem skoncentrowane na organizacjach mających status przedsiębiorstwa społecznego oraz spółdzielniach socjalnych. Wyniki badania przedstawione zostały w podziale na cztery rozdziały: 1) podstawowe charakterystyki badanych podmiotów, 2) działalność społeczna i współpraca z otoczeniem, 3) zasoby ludzkie w badanych organizacjach – statystyki dotyczące liczby pracowników, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rotacji miejsc pracy, 4) działalność ekonomiczna - jej efekt, ocena barier w rozwoju działalności oraz oczekiwane wsparcie. Raporty z wcześniejszych badań znajdują się na stronie: http://www.monitoring.es.malopolska.pl/index.php/index/raporty/pes.

  Typ: PDF, Rozmiar: 1.53 MB
 • Monitoring kondycji jednostek reintegracyjnych, zakładów pracy chronionej oraz spółdzielni inwalidów i niewidomych. Raport z badania '2019.

  Badanie, stanowiące podstawę niniejszego raportu, jest elementem diagnozy kondycji sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim za rok 2019 w części dotyczącej jednostek reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ i ZAZ) oraz zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów i niewidomych. Dotyczy takich obszarów jak działalność statutowa (w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej), ekonomiczna, rozwój zasobów ludzkich oraz współpraca z otoczeniem, w tym z samorządem lokalnym.

  Typ: PDF, Rozmiar: 6.60 MB
 • Monitoring współpracy gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce w 2019 r. Raport z badań.

  W I kwartale 2020 roku po raz ósmy zrealizowano badanie diagnozujące poziom współpracy gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej. Badaniem objęto wszystkie jednostki samorządów terytorialnych z terenu Małopolski. Wyniki badania przedstawione zostały w trzech rozdziałach: charakterystyka współpracy z PES, ekonomia społeczna w dokumentach samorządowych, narzędzia aktywizacji mieszkańców i klauzule społeczne. Raporty z wcześniejszych badań znajdują się na stronie: http://www.monitoring.es.malopolska.pl/index.php/index/raporty/jst.

  Typ: PDF, Rozmiar: 1.38 MB
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się