Krajowy Fundusz Szkoleniowy dla zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej

Kategoria: Aktualności Dodane: 5.11.2018

W 2019 roku jednym z priorytetów Funduszu, pozostającego w dyspozycji powiatowych urzędów pracy będzie wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W ramach środków Funduszu zaplanowano także wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące grup, które mogą zostać objęte wsparciem, wysokości dofinansowania czy sposobu aplikowania o środki.

 

Szczegóły są dostępne pod linkiem: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html

Udostępnij stronę