Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Zapraszamy do udziału w nowej odsłonie projektu MOWES2 MZ - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia.

Z dniem 18.09.2019 r. rusza nowa rekrutacja!

Wszelkie informacje o możliwości uzyskania wsparcia znajdą Państwo poniżej, oraz poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej.

Zapraszamy!

 --

Doradztwo, szkolenia i specjalistyczne wsparcie, które pomoże lepiej wykorzystać potencjał Waszej organizacji, ułatwi zmaganie się z bieżącymi wyzwaniami i zbuduje podstawy przyszłego rozwoju.

To tylko kilka elementów z szerokiej oferty bezpłatnego wsparcia, jakie można uzyskać zgłaszając się do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).

Jeśli prowadzisz lub jesteś zaangażowany w działalność fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego lub innego podmiotu ekonomii społecznej* możesz ubiegać się o udział w rozbudowanym systemie wsparcia, jaki oferuje MOWES.

Celem procesu doradczego MOWES będzie rozwój Waszej organizacji.

Razem z przydzielonym Wam doradcą i doświadczonymi ekspertami zdiagnozujecie potrzeby Waszej organizacji i przygotujecie dostosowany do Waszych potrzeb Indywidualny Plan Wsparcia. Określicie zestaw działań, ułatwiający pokonywanie stojących przed Wami wyzwań.

Opracowany specjalnie dla Waszej organizacji Indywidualny Plan Wsparcia może obejmować następujące elementy:

 • przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju,
 • opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej oferty,
 • udoskonalenie dotychczasowego sposobu produkcji lub świadczenia usług,
 • wdrożenie planu naprawczego,
 • rozwój kwalifikacji kadry,
 • opracowanie strategii marketingowych, czy biznes-planów,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków grantowych i innych,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i poznanie osób pracujących w podobnych organizacjach.

 

NASZA OFERTA to przede wszystkim:

 • Wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 • Indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 • Stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 • Profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 • Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 • Indywidualna Ścieżka Wsparcia opracowana dla każdej organizacji.

W ramach projektu "MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" ww. działania realizowane są poprzez realizację Zadania 6 – Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (Partnerzy odpowiedzialni: Fundacja GAP i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy).


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
odpowiada za wsparcie:
*spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej, Kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS), Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), Koła gospodyń wiejskich (w przypadku posiadania KRS), Zakłady Aktywności Zawodowej, Kościelne osoby prawne, Kluby Sportowe, Sp. z o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie), Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

By zgłosić się do udziału w projekcie należy:

(1) uzupełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do regulaminu), a następnie (2) podpisać zgodnie z reprezentacją z KRS oraz (3) dostarczyć do Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11 31-515 Kraków) lub przesłać skan podpisanych dokumentów na mail mowes@fundacjagap.pl.

Wraz z formularzem należy do nas dostarczyć: (1) statut organizacji oraz (2) wydruk z KRS.

Po przesłaniu tych dokumentów i rozpatrzeniu zgłoszenia procedura wygląda następująco:

1. Zostanie do Państwa organizacji przypisany doradca kluczowy, który będzie Państwa opiekunem i będzie się kontaktował z przedstawicielami organizacji przez cały okres objęcia wsparciem.
2. Doradca kluczowy zadzwoni do Państwa, by potwierdzić pozytywny przebieg rekrutacji i umówić się na rozmowę diagnostyczną (ok. 60 - 90 minut) w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.
3 Po realizacji rozmowy doradca opracuje diagnozę organizacji i zaproponuje w jej ramach wsparcie dopasowane do Państwa potrzeb (np. w formie doradztwa indywidualnego, doradztw grupowych itp.).

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Fundacja GAP):

Doradcy kluczowi:

 • Jarosław Żerulik 

Doradca biznesowy:

 • Tomasz Kucharski

Pracownicy MOWES dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Kontakt:
tel: (12) 423 76 05 wew. 22
e-mail: mowesmz@fundacjagap.pl

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania  (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Regulamin wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

 

Regulamin udziału w szkoleniach dla podmiotów ekonomii społecznej


Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy odpowiada za wsparcie:
*spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych.


Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZLSP):

Kluczowi doradcy biznesowi:

 • Jakub Rompel
 • Łukasz Rompel
 • Marta Materska – Samek
 • Malwina Śwircz
 • Animator współpracy z przedsiębiorcami:
 • Anita Strzebońska

Pracownicy MOWES dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Kontakt:
tel: (12) 655-10-17
e-mail:

 • jakub@spoldzielnie.org.pl
 • lukasz@spoldzielnie.org.pl
 • marta@spoldzielnie.org.pl
 • malwina@spoldzielnie.org.pl
 • anita@spoldzielnie.org.pl

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania  (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Regulamin uczestnictwa w projekcie "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia"

Regulamin udzielania wsparcia dla spółdzielni