Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów reintegracyjnych

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty reintegracyjne do udziału w nowej odsłonie projektu MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia.

Z dniem 18 września 2019 r. rusza nowa rekrutacja! 

Na zgłoszenia czekamy do 11 października 2019 r.

Wszelkie informacje o możliwości uzyskania wsparcia znajdą Państwo poniżej, oraz poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej.

 

Zapraszamy również istniejące przedsiębiorstwa społeczne - termin rekrutacji od 29 września do 14 października 2019.

Informacje o szczegółach wsparcia mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub e-mailem w Spółdzielni Socjalnej OPOKA tel. 606 903 537, mail biuro.mowes@opokas.pl. Dokumenty rekrutacyjne (dostępne na dole strony) należy złożyć w terminie rekrutacji w Punkcie Coworkingu Społecznego przy ul. Żuradzkiej 3B, 32-300 Olkusz.

 --

Doradztwo, szkolenia i specjalistyczne wsparcie, które pomoże lepiej wykorzystać potencjał Waszej organizacji, ułatwi zmaganie się z bieżącymi wyzwaniami i zbuduje podstawy przyszłego rozwoju.

To tylko kilka elementów z szerokiej oferty bezpłatnego wsparcia, jakie można uzyskać zgłaszając się do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES2).

Jeśli prowadzisz lub jesteś zaangażowany w działalność fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego lub innego podmiotu ekonomii społecznej* możesz ubiegać się o udział w rozbudowanym systemie wsparcia, jaki oferuje MOWES2.

Celem procesu doradczego MOWES2 będzie rozwój Waszej organizacji.

Razem z przydzielonym Wam doradcą i doświadczonymi ekspertami zdiagnozujecie potrzeby Waszej organizacji i przygotujecie dostosowany do Waszych potrzeb Indywidualny Plan Wsparcia. Określicie zestaw działań, ułatwiający pokonywanie stojących przed Wami wyzwań.

Opracowany specjalnie dla Waszej organizacji Indywidualny Plan Wsparcia może obejmować następujące elementy:

 • przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju,
 • opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej oferty,
 • udoskonalenie dotychczasowego sposobu produkcji lub świadczenia usług,
 • wdrożenie planu naprawczego,
 • rozwój kwalifikacji kadry,
 • opracowanie strategii marketingowych, czy biznes-planów,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków grantowych i innych,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i poznanie osób pracujących w podobnych organizacjach.

 

NASZA OFERTA to przede wszystkim:

 • Wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 • Indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 • Stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 • Profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 • Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 • Indywidualna Ścieżka Wsparcia opracowana dla każdej organizacji.

W ramach projektu "MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia" ww. działania realizowane są poprzez realizację Zadania 4 – Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (Partnerzy odpowiedzialni: Fundacja GAP i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy).


By zgłosić się do udziału w projekcie należy:

(1) uzupełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do regulaminu), a następnie (2) podpisać zgodnie z reprezentacją z KRS oraz (3) dostarczyć do Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11 31-515 Kraków) lub przesłać skan podpisanych dokumentów na mail mowes@fundacjagap.pl.

Wraz z formularzem należy do nas dostarczyć: (1) statut organizacji oraz (2) wydruk z KRS.

Po przesłaniu tych dokumentów i rozpatrzeniu zgłoszenia procedura wygląda następująco:

1. Zostanie do Państwa organizacji przypisany doradca kluczowy, który będzie Państwa opiekunem i będzie się kontaktował z przedstawicielami organizacji przez cały okres objęcia wsparciem.
2. Doradca kluczowy zadzwoni do Państwa, by potwierdzić pozytywny przebieg rekrutacji i umówić się na rozmowę diagnostyczną (ok. 60 - 90 minut) w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.
3 Po realizacji rozmowy doradca opracuje diagnozę organizacji i zaproponuje w jej ramach wsparcie dopasowane do Państwa potrzeb (np. w formie doradztwa indywidualnego, doradztw grupowych itp.).

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Fundacja GAP):

Doradca kluczowy:

 • Jarosław Żerulik 

Doradca biznesowy:

 • Tomasz Kucharski

Pracownicy MOWES dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Kontakt:
tel: (12) 423 76 05 wew. 22
e-mail: mowesmz@fundacjagap.pl

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania  (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Regulamin wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

 

Regulamin udziału w szkoleniach dla podmiotów ekonomii społecznej

 

Dokumenty rekrutacyjne dla istniejących przedsiębiorstw społecznych 

Regulamin zad. 4 - Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (WI PES)-1 nabór