O nas

SUBREGION ZACHODNI (Małopolska Zachodnia) obejmuje powiaty:

 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) to kompleksowe wsparcie dla podmiotów i inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej.

Naszym celem jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny, w szczególności poprzez:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw
 • społecznych oraz osób z nimi współpracujących.
   

 

PARTNERZY TWORZĄCY AKREDYTOWANY MOWES


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP)
ul. Rakowicka 10b/10, 31-511 Kraków
tel. 12 423 76 05, www.fundacja.e-gap.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel. 32 645 19 68, www.armz.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)
ul. Krasickiego 18, lok. I piętro, 30-503 Kraków
tel. 12 412 15 24, bis-krakow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Demokracji (MISTiA)
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. (12) 633-51-54, www.mistia.org.pl

Spółdzielnia Socjalna OPOKA (OPOKA)
ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło
tel. 32 307 02 67, http://opokas.pl/

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa
Biuro projektu:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. 12 655 10 17, http://www.spoldzielnie.org.pl/

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 3 marca 2016 r. przyznał Partnerstwu tworzącemu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

 

Oferta Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowana jest w ramach projektów „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektów: 1 sierpnia 2016 roku – 31 lipca 2019 roku.