Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Rekrutacja na szósty nabór trwa!

5 stycznia 2021Aktualności, Dotacje

Informujemy, że od dnia 05.01.2021 r. przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na szósty nabór Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy Inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny wraz z Formularzem pomysłu biznesowego do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

 • Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"  32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 3B
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5


Termin zakończenia szóstego naboru - 20 stycznia 2021 roku godz. 13:00 (decyduje data wpływu)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" – 32 307 02 67
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  32 623 06 35
   

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami znajdą Państwo tutaj

 

Wsparcie finansowe

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. Naszym celem jest przygotowanie Uczestników projektu do założenia, prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym z uwzględnieniem ich przyszłej roli w tym przedsiębiorstwie, a także wsparcie grup inicjatywnych w tworzeniu biznesplanu, który stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej dotacji.

Oferta MOWES dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

 • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
 • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
 • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

 • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
 • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. opracowanie dokumentów statutowych przez grupy inicjatywne, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, czy technologiczne w danej dziedzinie produkcji, badania rynku itp.

7. Szkolenia zawodowe w zależności do indywidualnych potrzeb.

8. Wsparcia finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21 020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

9. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2 250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

10. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

 

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się