Ekonomia Społeczna w Małopolsce

IV Nabór wniosków grantowych w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia"

17 stycznia 2022Aktualności, Granty

IV Nabór wniosków grantowych w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia"

Informujemy, że w terminie od 01.02.2022r. do 14.02.2022r. zostanie przeprowadzony IV nabór Wniosków grantowych.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

ALOKACJA:

Całkowita alokacja środków w ramach projektu  „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia” wynosi 510.000,00 zł (tj. co najmniej 51 grantów).

ALGORYTM podziału środków:

W ramach projektu przewidziano 4 nabory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantów.

Alokacja dla każdego naboru wynosi:

Nabór

I

II

III

IV

Łącznie:

Granty

9

10

7

25

51

90 tys. zł

100 tys. zł

70 tys. zł

250 tys. zł

510 tys. zł

 

Środki niewykorzystane w danym naborze zwiększają pulę naboru bezpośrednio po nim następującego (aktualizacja algorytmu po zakończeniu danego naboru).


Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać drogą pocztową/kurierską lub osobiście w  godzinach od 9.00 do 13.00 w Punktach Coworkingu Społecznego, tj.:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 645-19-68 lub 697 089 224
  • Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
    32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 3b, tel. 32 307 02 67

Ponadto, w/w dokumenty należy przesłać droga elektroniczną na adres: granty.mz@armz.pl

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „IV/GR/MOWES2/MZ”.

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 do 9 miesięcy, w obecnym naborze termin rozpoczęcia inicjatywy powinien zostać zaplanowany nie wcześniej niż od 01.04.2022 r.

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

 

Szczegółowy informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantu znajduje się w §11 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego.

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się