Lista aktualności

17.01.2018
Wyniki oceny formalnej wsparcie finansowe – VI nabór

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach VI naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska...

więcej...
27.12.2017
Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – V nabór

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach V naboru wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym (projekt „MOWES...

więcej...
15.12.2017
Rusza VIII nabór dokumentów rekrutacyjnych!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15 grudnia 2017 r. rozpoczynamy ósmy nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie...

więcej...
15.12.2017
Wyniki VII naboru rekrutacyjnego!

Wyniki rekrutacji w VII naborze MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia. W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach...

więcej...
14.12.2017
Wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – V nabór

Informujemy, iż została zakończona ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach V naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska...

więcej...