Lista aktualności

19.10.2017
V Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia"

Informujemy, że w terminie od 03.11.2017 do 17.11.2017r. zostanie przeprowadzony V nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie nowych miejsc pracy w: nowoutworzonym przedsiębiorstwie...

więcej...
17.10.2017
Wyniki oceny formalnej wsparcie finansowe – IV nabór

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach IV naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska...

więcej...
16.10.2017
I Nabór wniosków o przyznanie GRANTU dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Informujemy, że w terminie od 31.10.2017 do 14.11.2017r. zostanie przeprowadzony I nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: Nabór organizowany jest w ramach...

więcej...
11.10.2017
GRANTY DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ - ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiona procedura przyznawania grantów dla podmiotów ekonomii społecznej w wysokości do 10 tys. zł. W związku z powyższym zachęcamy do...

więcej...
1.10.2017
Status przedsiębiorstwa społecznego w Małopolsce Zachodniej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Celem tych dokumentów jest ujednolicenie sposobu...

więcej...