Lista aktualności

16.01.2018
III edycja rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Tarnowski

Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Tarnowski Nabór dokumentów rekrutacyjnych planowany jest w dniach od 31 stycznia  do  13 lutego 2018...

więcej...
15.01.2018
Rekrutacja na szkolenie stacjonarne pn. „Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Rekrutacja na szkolenie stacjonarne pn. „Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Do...

więcej...
8.01.2018
Subregion Tarnowski – Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego / utworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Poniżej publikujemy listę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej. Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych – po ocenie merytorycznej - XLS Lista...

więcej...
29.12.2017
Subregion Tarnowski – Rekrutacja na wizytę studyjną do wzorcowych Podmiotów Ekonomii Społecznej

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ogłasza rekrutację na bezpłatną wizytę studyjną do wzorcowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W planie m. in.: Wizyta w Bielskim...

więcej...
1.12.2017
Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Tarnowski

Wszystkie grupy, które brały udział w II edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją mogą w dniach 15-22.12.2017 (6 dni roboczych) składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z...

więcej...