Usługi wsparcia istniejących PES

W ramach projektu "Małopolski Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki" oferujemy bezpłatnie:

PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ, w tym spółdzielniom socjalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, CIS, KIS, ZAZ, WTZ i innym

 • AUDYT PRAWNY/ FINANSOWY/ MARKETINGOWY/ BIZNESOWY
 • DORADZTWO SPECJALISTYCZNE PRAWNE/ BIZNESOWE/ FINANSOWE
 • USŁUGI SPECJALISTYCZNE KSIĘGOWE/ MARKETINGOWE
 • COACHINGU PODMIOTU ES
 • WSPARCIE MENTORA
 • BEZPŁATNĄ SALĘ SZKOLENIOWĄ, MIEJSCE NA POTRZEBY BIURA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ BIUROWĄ
 • WSPARCIE LOKALNEGO BIURA SPRZEDAŻY W POZYSKIWANIU NOWYCH KONTRAKTÓW HANDLOWYCH ( dot. przedsiębiorstw społecznych)

Szczegóły dostępne w Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej 4, tel.: (+48) 781 651 201

INKUBATORY EKONOMII SPOŁECZNEJ
działające w ramach projektu 
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 • dla subregionu sądeckiego: 
  33-300 Nowy Sącz
  ul. Nawojowska 4, II piętro
  tel. 18 442 01 99
  Opiekun Inkubatora ES - Barbara Choczewska

 • dla subregionu podhalańskiego:
  34-700 Rabka
  ul. Orkana 16B
  tel. 18 26 77 739 w. 32
  Opiekun Inkubatora ES - Piotr Rusocki 

 • subregionu tarnowskiego:
  33-100 Tarnów
  ul. Anny 5, II piętro
  tel. 14 30 70 131
  Opiekun Inkubatora ES - Anna Rodak

Usługi wsparcia istniejących PES:

Usługi doradczo-specjalistyczne w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”