Lista aktualności

24.04.2018
Nowa skrzynka pocztowa

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż, została utworzona skrzynka poczty elektronicznej - kontakt.akses@mrpips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych...

więcej...
29.03.2018
Wyniki rekrutacji na szkolenia zawodowe w ramach MOWES Subregion Sądecki

http://www.cumulus.org.pl/index.php/micms/doc/view/id/86

więcej...
9.03.2018
Przedłużenie naboru na III edycji rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją – Subregion Sądecki

Rekrutacja na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed dotacją –  Subregion Sądecki Nabór dokumentów rekrutacyjnych planowany jest  do  16 marca 2018 r. Nabór grup...

więcej...
7.03.2018
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego Liderem jest TOZCh ponownie uzyskał Akredytację MRPiPS

W związku ze złożonym dnia 2 lutego 2018 r. przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie wnioskiem o przyznanie akredytacji „AKSES” oraz na podstawie § 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra...

więcej...