Lista aktualności

13.09.2018
Zaproszenie do udziału w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

http://www.mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-podhalanski/614-zaproszenie-do-udzialu-w-programie-grantowym-w-ramach-projektu-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-subregion-podhalanski

więcej...
11.09.2018
Rekrutacje na usługi dostępne w ramach projektu MOWES Subregion Podhalański.

Rekrutacja na usługi audytu Rekrutacja na usługi doradcze biznesowe Rekrutacja na usługi księgowe i doradztwo finansowe Rekrutacja na usługi marketingowe cennik usług marketingowych Rekrutacja na usługi doradcze prawne...

więcej...
11.09.2018
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie dla osób fizycznych zainteresowanych utworzeniem Podmiotów Ekonomii Społecznej realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański"

Uczestnikami/-czkami uprawnionymi do udziału we wsparciu szkoleniowym są osoby fizyczne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczące się i/lub pracujące na terenie...

więcej...
24.08.2018
WYNIKI II EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO - Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

WYNIKI II EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO - Wyniki prac Komisji Oceny Wniosków Grantowych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

więcej...
16.08.2018
Wyniki rekrutacji na szkolenia zawodowe - MOWES Subregion Podhalański

Lista zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach zawodowych - WORD Lista zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach zawodowych - PDF

więcej...