Lista aktualności

3.07.2018
Zaproszenie do udziału warsztatach w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Podhalańskimserdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych. Miejsce i...

więcej...
3.07.2018
Wyniki rekrutacji na usługi w ramach MOWES Subregion Podhalański

lista zakwalifikowanych do udziału w audycie marketingowym - WORD lista zakwalifikowanych do udziału w audycie marketingowym - PDF lista zakwalifikowanych do udziału w doradztwie prawnym - WORD lista zakwalifikowanych do udziału...

więcej...
3.07.2018
Zaproszenie do składania wniosków grantowych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” edycja II

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”, realizowanym w ramach...

więcej...
2.07.2018
Wsparcie pomostowe na Subregionu Podhalańskiego

Regulamin Załącznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego Załącznik 2 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie finansowej Załącznik 3 karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego w formie finansowej...

więcej...