Skip to main content

Subregion Podhalański - Małopolski Ośrodek Wsparcia ES

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wraz z partnerami: Liderem Projektu Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus, Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych i Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego rozpoczęło realizację projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków RPO WM 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”.

 

O nas


SUBREGION PODHALAŃSKI

Aktualności Subregionu Podhalańskiego

19.03.2018
Informacje o rekrutacjach na usługi dostępne w ramach projektu MOWES Subregion Podhalański
Rekrutacja na Coaching Rekrutacja na usługi audytu Rekrutacja na usługi doradcze biznesowe...
więcej...
7.03.2018
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którego Liderem jest TOZCh ponownie uzyskał Akredytację MRPiPS
W związku ze złożonym dnia 2 lutego 2018 r. przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w...
więcej...
6.03.2018
Wyniki rekrutacji na szkolenia zawodowe w ramach MOWES Subregion Podhalański
Lista zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach zawodowych - rekrutacja 26.02.2018 - 02.03.2018...
więcej...
Znajdź ofertę dla siebie
lub kliknij w swój powiat na mapie
Produkty Przedsiębiorstw Społecznych