Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Doradztwo, szkolenia i specjalistyczne wsparcie, które pomoże lepiej wykorzystać potencjał Waszej organizacji, ułatwi zmaganie się z bieżącymi wyzwaniami i zbuduje podstawy przyszłego rozwoju.

To tylko kilka elementów z szerokiej oferty bezpłatnego wsparcia, jakie można uzyskać zgłaszając się do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).

Jeśli prowadzisz lub jesteś zaangażowany w działalność fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego lub innego podmiotu ekonomii społecznej* możesz ubiegać się o udział w rozbudowanym systemie wsparcia, jaki oferuje MOWES.

Celem procesu doradczego MOWES będzie rozwój Waszej organizacji.

Razem z przydzielonym Wam doradcą i doświadczonymi ekspertami zdiagnozujecie potrzeby Waszej organizacji i przygotujecie dostosowany do Waszych potrzeb Indywidualny Plan Wsparcia. Określicie zestaw działań, ułatwiający pokonywanie stojących przed Wami wyzwań.

Opracowany specjalnie dla Waszej organizacji Indywidualny Plan Wsparcia może obejmować następujące elementy:

 • przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju,
 • opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej oferty,
 • udoskonalenie dotychczasowego sposobu produkcji lub świadczenia usług,
 • wdrożenie planu naprawczego,
 • rozwój kwalifikacji kadry,
 • opracowanie strategii marketingowych, czy biznes-planów,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków grantowych i innych,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i poznanie osób pracujących w podobnych organizacjach.
   

NASZA OFERTA to przede wszystkim:

 • Wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 • Indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 • Stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 • Profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 • Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 • Indywidualna Ścieżka Wsparcia opracowana dla każdej organizacji.


W ramach projektu "MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" ww. działania realizowane są poprzez realizację Zadania 6 – Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (Partnerzy odpowiedzialni: Fundacja GAP i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy).

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej odpowiada za wsparcie:

*spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej, Kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS), Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), Koła gospodyń wiejskich (w przypadku posiadania KRS), Zakłady Aktywności Zawodowej, Kościelne osoby prawne, Kluby Sportowe, Sp. z o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie), Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach MOWES proszone są o uzupełnienie formularza elektronicznego: https://goo.gl/forms/t3oVGH8dGyGEGlHO2 Po jego uzupełnieniu nasi doradcy skontaktują się z Państwem.

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1a – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Załącznik nr 1b – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 – Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3a – Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 4 – Ramowy scenariusz wywiadu

Załącznik nr 5 – Struktura Indywidualnego Planu Wsparcia

Załącznik nr 6 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

 

 

        Regulamin udziału w szkoleniach dla podmiotów ekonomii społecznej

        Załącznik nr 1A – Formularz rekrutacyjny dla PES będących Uczestnikami projektu

        Załącznik nr 1B – Formularz rekrutacyjny dla PES nie będących Uczestnikami projektu

        Załącznik nr 1C - Formularz dla osób delegowanych do projektu

        Załącznik nr 2a – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

        Załącznik nr 2b – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w  ogólnym interesie gospodarczym

        Załącznik nr 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

        Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy odpowiada za wsparcie:

*spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Regulamin udzielania wsparcia dla spółdzielni

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2a Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 2b Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie

Załącznik nr 3 Karta oceny

Załącznik nr 4 Umowa o przystąpieniu do udziału w projekcie (wzór) wraz z Załącznikiem nr 1

Załącznik nr 5 Umowa na wdrożenie Indywidualnego Planu Wsparcia (wzór) wraz z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 2