O nas

SUBREGION KRAKOWSKI (Krakowski Obszar Metropolitalny) obejmuje powiaty:

 • bocheński
 • krakowski
 • m. Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki

 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) to kompleksowe wsparcie dla podmiotów i inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej.

Naszym celem jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny, w szczególności poprzez:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

 

PARTNERZY TWORZĄCY AKREDYTOWANY MOWES


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) - wsparcie organizacji pozarządowych
ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05, www.fundacjagap.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel. 32 645 19 68, www.armz.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) - wsparcie w zakładaniu organizacji pozarządowych oraz wsparcie grup nieformalnych, współpraca z JST
ul. Krasickiego 18, lok. I piętro, 30-503 Kraków
tel. 12 412 15 24, bis-krakow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Demokracji (MISTiA) - wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych
ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
tel. (12) 633-51-54, www.mistia.org.pl

Spółdzielnia Socjalna OPOKA (OPOKA)
ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło
tel. 32 307 02 67, http://opokas.pl/

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) - wsparcie spółdzielni
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa
Biuro projektu:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. 12 655 10 17, http://www.spoldzielnie.org.pl/

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 3 marca 2016 r. przyznał Partnerstwu tworzącemu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

 

Oferta Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowana jest w ramach projektów „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektów: 1 sierpnia 2016 roku – 31 lipca 2019 roku.

 

Poniżej udostępniamy Państwu adres email, na który można zgłaszać wszelkie uwagi, skargi i pochwały dotyczące funkcjonowania Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:

mowes@fundacjagap.pl

 

Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą Państwo zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

akses@mrpips.gov.pl