Kontakt subregion krakowski

Punkt informacyjny
Punkt Coworkingu Społecznego
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
ul. Szlak 73a
31-153 Kraków
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30
Telefon
tel.: (+48 12) 633-51-54

SUBREGION KRAKOWSKI (Krakowski Obszar Metropolitalny) obejmuje powiaty:

  • bocheński
  • krakowski
  • m. Kraków
  • miechowski
  • myślenicki
  • proszowicki
  • wielicki

Od sierpnia 2016 roku przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a w Krakowie działa Punkt Coworkingu Społecznego (w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny").

Osoby oraz instytucje zainteresowane działaniami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej (animacja lokalna, tworzenie oraz rozwijanie działalności podmiotów ekonomii społecznej np. fundacji, stowarzyszeń itp. oraz przedsiębiorstw społecznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. m. Kraków oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego lub wielickiego) zapraszamy do kontaktu z doradcami pierwszego wsparcia oraz bezpłatnego korzystania z Punktu Coworkingu Społecznego (m.in. komputera, Internetu, przestrzeni przystosowanej do pracy).

Lokalizacja