Ekonomia Społeczna w Małopolsce

VI Nabór wniosków grantowych w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

14 kwietnia 2022Aktualności, Granty

VI Nabór wniosków grantowych w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Informujemy, że w terminie od 02.05.2022 r. do 16.05.2022 r. zostanie przeprowadzony VI nabór Wniosków grantowych.

Nabór skierowany jest wyłącznie do uczestników projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami.

Z uwagi na terminy oceny formalnej i merytorycznej wniosków grantowych działania w ramach inicjatyw prosimy planować od lipca 2022 r.

CEL KONKURSU:
Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty poprzez realizację nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym I/LUB testowanie ofert produktów i usług I/LUB podnoszenie konkurencyjności PES na rynku I/LUB promocję ich oferty, realizowany w ramach Programu Grantowego MOWES.

ALOKACJA:

Całkowita alokacja środków w ramach projektu  „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” wynosi 850.000,00 zł (tj. co najmniej 85 grantów).

ALGORYTM podziału środków:

W ramach projektu przewidziano 6 naborów wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantów.

Alokacja dla każdego naboru wynosi:

Nabór

I

II

III

IV

V

VI

Łącznie:

Granty

15

10

15

15

15

15

85

150 tys. zł

100 tys. zł

150 tys. zł

150 tys. zł

150 tys. zł

150 tys. zł

850 tys. zł

 

Środki niewykorzystane w danym naborze zwiększają pulę naboru bezpośrednio po nim następującego (aktualizacja algorytmu po zakończeniu danego naboru).

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie pisemnej wraz z kompletem załączników należy składać w dniach 12.05.2022 r., 13.05.2022 r. i 16.05.2022 r. w  godzinach od 9.00 do 15.00 w Punkcie Coworkingu Społecznego 31-153 Kraków, ul. Szlak 65, tel. 669 326 003.
Wnioski w formie pisemnej można składać również za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście w siedzibie Grantodawcy  ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów przez cały czas trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „ Wniosek o dofinansowanie inicjatywy w ramach projektu grantowego MOWES2 – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Czas trwania inicjatywy:

Okres realizacji Inicjatywy powinien wynosić od 1 miesiąca do maksymalnie 28.02.2023 r..

UWAGA: W ramach konkursu grantowego niekwalifikowalny jest podatek VAT (koszty kwalifikowane w grantach to wydatki netto, a podatek VAT nie może być uwzględniany również jako wkład własny).

Szczegółowy informacje w tym zakresie zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantu znajduje się w §11 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego.


Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się