Wyniki rekrutacji IV naboru „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Dodane: 5.10.2017

Wyniki rekrutacji w IV naborze „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny".

W oparciu o ocenę złożonych formularzy Komisja Rekrutacyjna opracowała listę osób, których kandydatury zostały zakwalifikowane do projektu:

IV/KOM/01/1

IV/KOM/01/2

IV/KOM/01/3

IV/KOM/01/4

IV/KOM/02/1

IV/KOM/02/2

IV/KOM/02/3

IV/KOM/02/4

IV/KOM/02/5

IV/KOM/03/1

IV/KOM/03/2

IV/KOM/03/3

IV/KOM/03/4

IV/KOM/04/1

IV/KOM/04/2

IV/KOM/04/3

IV/KOM/04/4

 

Z uczestnikami projektu zostaną zawarte umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w których zostaną określone zasady wsparcia oraz prawa i obowiązki stron. O szczegółach będziemy informować indywidualnie.

Udostępnij stronę