Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Grantów dla PES – II nabór

Dodane: 26.10.2018

Informujemy, iż została zakończona ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie Grantu w ramach II naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Prosimy o zapoznanie się z wynikami:

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

LISTA ODRZUCONYCH WNIOSKÓW

Ponadto informujemy, iż alokacja finansowa przewidziana na nabór nr II/GR/MOWES/KOM wynosiła 150 000,00 zł brutto, przy czym ze względu na dużą liczbę wniosków, które otrzymały dużą liczbę punktów z oceny merytorycznej, Grantodawca i Partner Konkursu podjęli decyzję o zwiększeniu alokacji do kwoty 220 000,00 zł (tj. przyznanie dofinansowania dla wniosków, które otrzymały 49 punktów lub więcej na podstawie oceny końcowej).

Udostępnij stronę