Wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – VII nabór

Dodane: 18.10.2018

Informujemy, iż została zakończona ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach VII naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Prosimy o zapoznanie się z wynikami:

  • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA - NOWE PS

LISTA REZERWOWA - NOWE PS

  • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych

LISTA RANKINGOWA - ISTNIEJĄCE PS

ALOKACJA

 

Udostępnij stronę