Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Grantów dla PES – I nabór

Dodane: 19.01.2018

Informujemy, iż została zakończona ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie Grantu w ramach I naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Prosimy o zapoznanie się z wynikami:

LISTA RANKINGOWA

LISTA REZERWOWA

LISTA ODRZUCONYCH WNIOSKÓW

Udostępnij stronę