Wyniki oceny formalnej wniosków o przyznanie Grantów dla PES – II nabór

Dodane: 12.09.2018

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie Grantu w ramach II naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - II NABÓR

ALOKACJA ŚRODKÓW - GRANTY

Udostępnij stronę