Wyniki oceny formalnej wsparcie finansowe – V nabór

Dodane: 27.07.2018

Informujemy, iż została przeprowadzona ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach V naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - V NABÓR

Udostępnij stronę