Konferencja "Ukryte zasoby rynku pracy" (15.04.2019)

Kategoria: Aktualności Dodane: 27.03.2019

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej regionalnej konferencji podmiotów ekonomii społecznej, która tym razem poświęcona będzie zagadnieniu współpracy jednostek reintegracyjnych ze środowiskiem pracodawców oraz z instytucjami rynku pracy.

W programie konferencji znajduje się m.in. wystąpienie przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat nowej roli jednostek reintegracyjnych w świetle nowelizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, panele ekspertów na temat uwarunkowań rozwoju współpracy międzysektorowej oraz prelekcja dotycząca zasad kształtowania pozytywnego wizerunku PES pod kątem współpracy z otwartym rynkiem pracy.

Konferencja pt. „Ukryte zasoby rynku pracy” odbędzie się 15 kwietnia 2019 r.
w Centrum Biurowym Nowe Herbewo w Krakowie, ul. Lubelska 29.

Do udziału w konferencji niezbędna jest rejestracja, która odbywa się za pomocą formularza elektronicznego, znajdującego się pod adresem:

forms.gle/9VU8yUkv6vmBbwKN9

W celu zgłoszenia się do udziału w konferencji prosimy o uzupełnienie danych w formularzu i jego przesłanie . Po kliknięciu na buttonu "Prześlij" dane zostaną automatycznie zapisane, a następnie na ekranie zobaczą Państwo informację potwierdzającą przesłanie zgłoszenia.

Na zgłoszenia przedstawicieli CIS, KIS, WTZ i ZAZ, OPS, PUP a także pracodawców zainteresowanych współpracą z podmiotami ekonomii społecznej czekamy do 9 kwietnia br.

Po zakończeniu rejestracji (po 9 kwietnia) otrzymają Państwo informację zwrotną dotyczącą kwalifikacji do udziału w wydarzeniu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ze względów organizacyjnych przy kwalifikacji do udziału w konferencji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo większej liczby przedstawicieli jednego podmiotu w wydarzeniu będzie możliwe w miarę wolnych miejsc.

 

Tymczasem zapraszamy do lektury publikacji ROPS w Krakowie, prezentującej dobre praktyki działalności małopolskich CIS, KIS, WTZ i ZAZ, która stała się przyczynkiem konferencji:

UKRYTE ZASOBY RYNKU PRACY

 

---------------------------------------------------------

Osoba do kontaktu:

Anna Rychły-Mierzwa

tel. 12 422 06 36 | w.26

---------------------------------------------------------

Program konferencji

 

 

Udostępnij stronę